Mistä tietää miten paljon välillisiin töihin kuluu aikaa?

Kello mittaamassa välillisiin töihin käytettyä aikaa

Välillisiin töihin kuluva aika on syytä mitata eli ”kellottaa”. Mittaamisella näytetään välillisiin töihin kuluva aika todeksi, eikä siitä tarvitse kiistellä.

Kun aika on saatu mitattua, työnantaja osittaa sen esimerkiksi laitoshuoltajan tehtäväksi. Jos välilliset työt jäävät kuitenkin edelleen hoitotyöntekijöille, tämä osuus pitää määritellä heidän tehtävänkuvassaan.

Jotta työnantaja pystyy laskemaan mitoituksen oikein, tehtävänkuviin on kirjattava välilliset työtehtävät ja niihin kuluva työaika.