Mitä pitää tehdä, jos työnantaja ei ole tietoinen vanhuspalvelulain uudistuksesta?

Nuori hoitaja

Työnantaja on velvollinen noudattamaan voimassa olevaa lainsäädäntöä ja olemaan asemansa/virkansa puolesta tietoinen kaikista laeista, jotka säätelevät työyksikköä. Työnantajaa voi kehottaa tutustumaan vanhuspalvelulain uudistukseen.