Pitääkö hoitajan edelleen siivota, tiskata ja pestä pyykkiä eli tehdä välillistä työtä?

hoitaja tiskaamassa palveluasumisen yksikössä

Jos työnantaja määrää, niin kyllä. Näitä työtehtäviä ei kuitenkaan lasketa mitoitukseen.

Vanhuspalvelulain perustelujen mukaan välillistä työtä eli muun muassa siivoamista varten työnantajan on palkattava eri työntekijät (joko käytettävä omaa työvoimaa tai ostettava palvelut ulkopuolisina ostopalveluina). Mitoitukseen laskettavan henkilöstön osaaminen tulee käyttää ja ohjata asiakastyöhön ja siihen oleellisesti liittyviin tehtäviin. Näin varmistetaan asiakas- ja potilasturvallisuus.

Jos kuitenkin toimintayksikössä säännönmukaisesti hoitotyöntekijöiden työhön kuuluu myös välillistä työtä, sen osuus määritellään tehtävänkuvassa. Tätä työaikaa ei lasketa henkilöstömitoitukseen.

Vaikka välilliset työt tekisi esimerkiksi laitoshuoltaja, hoitotyöntekijä työskentelee edelleen inhimillisesti. Tämä tarkoittaa, että hän vie yksittäisen astian tiskikoneeseen, pyykit pyykkikoriin ja huolehtii yllättävissä tilanteissa siistimisestä, kuten lasin kaatumisesta aiheutuneesta sotkusta tai lattialla olevasta eritteestä.

Lue myös:

SuPer-lehti: Henkilöstömitoitus tuli voimaan, mutta voivatko siivous ja pyykkäys kuulua edelleen lähihoitajan työnkuvaan? (superlehti.fi)