Työyksikön mitoitus on 0,6 ja työnantaja on ilmoittanut, ettei mitään tarvitse muuttaa. Onko tämä totta?

asiakas pyörätuolissa ja hoitaja

Tämä täytyy laskea työyksikössä. Lisäksi tehtävänkuvat täytyy uusia, jos hoitotyöntekijöille jää välillisiä työtehtäviä.

Lainmukainen vähimmäismitoitus on 0,5 hoitajaa asiakasta kohden. Tämän pitää olla myös toteuma, ei pelkkä suunnitelma.

Työyksikössä on arvioitava:

  • Riittääkö 0,5:n mitoitus lain vaatiman laadukkaan hoidon antamiseksi asiakkaiden palvelutarvetta vastaavasti?
  • Riittääkö jäljelle jäävä 0,1:n mitoitus välillisten töiden tekemiseen?

Yksityisen palveluntuottajan toimiluvassa/rekisteriotteessa mainittua mitoitusta ei saa alittaa. Jos luvassa on eritelty tukipalvelut, tulee niihin olla erillinen resurssi. Jos luvassa on mainittu vain kokonaismitoitus, on arvioitava riittääkö mitoitus laadukkaan hoidon antamiseksi ja tukipalveluihin.

Mitä pitää tehdä, jos mitoitus ei ole lain mukainen?