Miten mitoitus lasketaan, kun samassa yksikössä on yhteisöllisen asumisen ja ympärivuorokautisen asumisen asukkaita?

Vanhus ja hoitaja tehostetun palveluasumisen yksikössä

Mitoitusta ei tällöin pystytä laskemaan olemassa olevan laskentakaavan mukaan. Seka- eli hybridiyksiköt ovat tässä vaiheessa haastavia, koska mitoitus koskee vain ympärivuorokautista palveluasumista. Sosiaali- ja terveysministeriön tulee ratkaista tämä asia lain jatkovalmistelussa.

Laissa kuitenkin määrätään, että myös muissa vanhusten palveluissa kuin ympärivuorokautisessa palveluasumisessa on oltava henkilöstö, jonka määrä, osaaminen ja koulutus turvaa iäkkäille heidän tarvitsemansa laadukkaat palvelut. Näitä ovat muun muassa yhteisöllinen asuminen ja kotihoito.