Sairausloma

Poissaolosta ilmoittaminen ja lääkärintodistus

Sairauslomasta ilmoitetaan viipymättä työnantajalle sovitulla tavalla.

Työnantajalla voi olla ohjeistus lyhyiden poissaolojen ilmoittamiseen: hyväksytäänkö terveydenhoitajan/sairaanhoitajan todistus tai saako työntekijä olla omalla ilmoituksella poissa esimerkiksi kolme päivää.

Mikäli tällaista ohjeistusta ei ole, työnantaja voi vaatia jokaisesta sairauspoissaolosta lääkärintodistuksen. Lääkärintodistus on toimitettava sovitulla tavalla työnantajalle ja mahdollisimman pian.

Työnantaja voi perustellusta syystä osoittaa käytettävän lääkärin. Tällöin työnantaja maksaa lääkärintodistuksen hankkimiskustannukset.

Osa-aikainen sairausloma

Työntekijän työhön paluuta voidaan tukea osa-aikaisella sairauslomalla. Tällöin työntekijä on osa-aikaisesti työssä ja lopun ajan sairauslomalla. Työssäolon ajalta työntekijä saa normaalin palkan ja poissaolon ajalta Kela maksaa osasairauspäivärahaa.

Sopimus osa-aikatyöstä tehdään työntekijän terveydentilaa koskevan selvityksen perusteella. Työajan lyhennys voi koskea päivittäistä tai viikoittaista työaikaa. Sopimus tehdään määräajaksi, jonka jälkeen työntekijällä on oikeus palata alkuperäisen työsopimuksensa mukaisesti työhön. 

Jos työntekijä ei sairaudesta johtuvan työkyvyttömyyden vuoksi kykene suoriutumaan osa-aikaisesta työstään, määräaikainen sopimus päättyy kesken sopimuskauden. Tällöin työntekijä siirtyy takaisin kokoaikaiselle sairauslomalle.

Lue lisää:
Onko sairausloma palkallista?