Vuosilomapalkkalaskuri

SuPerin laskurilla voit helposti itse tarkistaa vuosiloma-ajan palkan ja lomarahan suuruuden.

Vuosilomaa kertyy eri työehtosopimuksissa eri tavoin. SuPerin laskuri kattaa kuntasektorin työehtosopimukset (KVTES ja SOTE-sopimus) sekä päivitetyt yksityisen sosiaalipalvelualan (SOSTES) ja yksityisen terveyspalvelualan (TPTES) laskurit. Valitse ensin oikea työehtosopimus. Laskurissa kysytään tietoja muun muassa työsuhteen kestosta ja lisistä. 

Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus KVTES / SOTE-sopimus

Syötä alla olevaan laskuriin pyydetyt tiedot, ja laskin laskee sinulle oikeat lomaan oikeuttavat tiedot.

Palvelusaika
Kaikki kokemuslisään oikeuttavat vuodet lomanmääräytymisvuoden loppuun 31.3. mennessä. Nykyinen työsuhteen kesto + aiemmat kokemuslisään hyväksytyt työvuodet muilla työnantajilla. Tämän tulee olla aina vähintään yhtä suuri kuin nykyinen työsuhteen kesto.
Työsuhteen kesto
Työsuhteen kesto vuosissa lomanmääräytymisvuoden loppuun 31.3. mennessä. Jos työsuhteesi on kestänyt alle vuoden, ilmoita luku, jonka saat jakamalla työsuhteen kuukausien määrän luvulla 12. (Esim. jos olet ollut työsuhteessa 9 kuukautta, laske 9/12 ja ilmoita tulokseksi saatu luku 0,75.)
Täydet lomanmääräytymiskuukaudet
Lomanmääräytymiskuukausi on kalenterikuukausi, jonka aikana olet työskennellyt vähintään 35 tuntia tai 14 työpäivää (ja kyseisenä kalenterikuukautena työsuhde on kestänyt yhdenjaksoisesti vähintään 16 kalenteripäivää).
Varsinainen kuukausipalkka
Vuosiloman ensimmäisenä päivänä voimassa oleva täysi (100 %) varsinainen kuukausipalkka. Vaikka olisit osa-aikainen, merkitse tähän silti täysi palkkasi ja ilmoita erikseen jäljempänä työaikaprosenttisi. Laskuri laskee näillä tiedoilla oikean osa-aikaisen kuukausipalkkasi suuruuden. Varsinaiseen palkkaan kuuluvat mm. tehtäväkohtainen palkka, henkilökohtainen lisä, työkokemuslisä, kielilisä, rekrytointilisä, luottamusmieskorvaus, tsv-valtuutetun korvaus.
Sunnuntai-, ilta- ja yölisät
Ilmoita viimeisimmän palkkalaskelmasi sunnuntai-, ilta- ja yölisien (huom! Ei lauantailisiä) yhteenlaskettu summa. Tämän avulla saadaan suuntaa antava luku. Tarkempaa suuntaa antavaa lukua varten tarvitset koko lomanmääräytymisvuoden (1.4.-31.3.) sunnuntai-, ilta- ja yölisien keskiarvon (lisät yhteensä/12).
Lomakuukauden kalenteripäivät
Lomapalkka maksetaan loma-ajalta ja lomapalkan määrään vaikuttaa se, missä kuussa loma pidetään. Voit laskea lomapalkan määrän kullekin kalenterikuukaudelle erikseen. Esimerkiksi jos lomasi alkaa kesäkuussa (30 kalenteripäivää) ja jatkuu heinäkuulle (31 kalenteripäivää), on lomapalkkasi jakaja eri suuruinen kyseisinä kuukausina. Saadaksesi oikean lomapalkan määrän, täytyy laskelma tehdä kullekin kalenterikuukaudelle erikseen.
Loma-ajan kalenteripäivät
Ilmoita työvuorolistaan merkityn loma-ajan pituus kalenteripäivinä. HUOM! Työehtosopimuksen mukaan vuosilomaa kuluu pääsääntöisesti viisi päivää viikossa (arkipyhät eivät kuluta vuosilomaa). Lomapalkkaa ei kuitenkaan makseta vain lomapäiviltä, vaan koko vuosiloma-ajalta eli siltä ajanjaksolta, joka on määrätty vuosilomaksi. Vuosiloma-aikaan voi sisältyä loman pituudesta riippuen työpäivien lisäksi myös vapaapäiviä. Esimerkiksi koko kalenteriviikoksi (ma-su) merkitty vuosiloma kuluttaa viisi lomapäivää (mikäli kyseessä ei ole arkipyhäviikko), mutta loma-aika on seitsemän päivää. Laskuriin merkittäisiin kyseisessä esimerkissä luku 7.
Keskimääräinen työaika lomanmääräytymisvuonna
Lomanmääräytymisvuoden (1.4.-31.3.) työaikaprosentti. Jos olet tehnyt täyttä työaikaa, merkitse 100. Jos olet ollut osa-aikainen, merkitse työsopimuksesi mukainen osa-aikaprosentti, esim. 50. Mikäli työaikasi on lomanmääräytymisvuoden (1.4.-31.3.) aikana muuttunut, laske keskimääräinen työaikasi. Sen saat seuraavasti: (kuukaudet * työaikaprosentti + kuukaudet * työaikaprosentti)/12. Mikäli työaikasi on muuttunut useammin kuin kerran, lisää sulkeisiin niin monta "kuukausi * työaikaprosentti" kuin on tarve. Esimerkki: Työaikaprosentti on 1.4.-14.7. ollut 50 %, 15.7.-28.2. 100 % ja 1.3.-31.3. 85 %. Keskimääräinen työaika lomanmääräytymisvuonna on (3,45*50+7,55*100+1*85)/12=84,38 %. 3,45 kuukautta saadaan, kun lasketaan yhteen huhti-kesäkuu kolme kuukautta ja heinäkuun osuus 14/31=0,45 ja vastaavasti 7,55 kuukautta saadaan, kun lasketaan yhteen elo-helmikuu seitsemän kuukautta ja heinäkuun osuus 17/31=0,55.
Prosenttiperusteinen vuosilomapalkka
Sinulle maksetaan lomapalkka prosenttiperusteisena, mikäli työaikasi on työsopimuksesi mukaan niin vähäinen, että tästä syystä vain osa kalenterikuukausista on täysiä lomanmääräytymiskuukausia.
Vuosiansiot
Kaikki lomanmääräytymisvuoden 1.4-31.3 aikana kertyneet ansiot yhteensä. Vähennä tästä summasta hätätyöstä ja ylityöstä maksetut korotukset (ylityön ja hätätyön perusosa kuitenkin lasketaan kokonaisansioihin).
Pitämättä jääneet lomapäivät
Merkitse pitämättä jääneiden lomapäivien lukumäärä. Voit jättää tämän kohdan tyhjäksi, jos et ole ehtinyt pitämään ainuttakaan lomanmääräytymisvuoden aikana kertynyttä lomapäivää. Laskuri ilmoittaa joka tapauksessa myös täyden lomakorvauksen määrän oletuksena, että kaikki kertyneet lomat olisivat pitämättä.
Heinäkuun varsinainen kuukausipalkka (100 %)
Heinäkuun täysi (100 %) varsinainen kuukausipalkka. Vaikka olisit osa-aikainen, merkitse tähän silti täysi kuukausipalkkasi ja ilmoita erikseen jäljempänä työaikaprosenttisi. Laskuri laskee näillä tiedoilla oikean osa-aikaisen kuukausipalkkasi suuruuden. Varsinaiseen palkkaan kuuluvat mm. tehtäväkohtainen palkka, henkilökohtainen lisä, työkokemuslisä, kielilisä, rekrytointilisä, luottamusmieskorvaus, tsv-valtuutetun korvaus. Varsinaiseen palkkaan kuuluvat mm. tehtäväkohtainen palkka, henkilökohtainen lisä, työkokemuslisä, kielilisä, rekrytointilisä, luottamusmieskorvaus, tsv-valtuutetun korvaus.
Heinäkuun työaikaprosentti
Ilmoita, mikä on heinäkuussa työaikaprosenttisi. Jos teet heinäkuussa täyttä työaikaa, merkitse 100. Jos olet heinäkuussa osa-aikainen, merkitse osa-aikaprosentti, esim 50.

Takaisin