Vuosilomapalkkalaskuri

SuPerin laskurilla voit helposti itse tarkistaa vuosiloma-ajan palkan ja lomarahan suuruuden.

Vuosilomaa kertyy eri työehtosopimuksissa eri tavoin. SuPerin laskuri kattaa kuntasektorin työehtosopimukset (KVTES ja SOTE-sopimus) sekä päivitetyt yksityisen sosiaalipalvelualan (SOSTES) ja yksityisen terveyspalvelualan (TPTES) laskurit. Valitse ensin oikea työehtosopimus. Laskurissa kysytään tietoja muun muassa työsuhteen kestosta ja lisistä. 

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus (SOSTES)

Syötä alla olevaan laskuriin pyydetyt tiedot, ja laskin laskee sinulle oikeat lomaan oikeuttavat tiedot.

Palveluslisävuodet 31.3. mennessä

Kaikki palveluslisään oikeuttavat vuodet lomanmääräytymisvuoden loppuun 31.3. mennessä. Nykyinen työsuhteen kesto + aiemmat palveluslisään hyväksytyt työvuodet muilla työnantajilla. Tämän tulee olla aina vähintään yhtä suuri kuin nykyinen työsuhteesi kesto.

Työsuhteen kesto vuosissa 31.3. mennessä

Työsuhteen kesto vuosissa lomanmääräytymisvuoden loppuun 31.3. mennessä. Jos työsuhteesi on kestänyt alle vuoden, ilmoita luku, jonka saat jakamalla työsuhteen kuukausien määrän luvulla 12. Esimerkiksi jos olet ollut työsuhteessa 9 kuukautta, laske 9/12 ja ilmoita tulokseksi saatu luku 0,75.

Täydet lomanmääräytymiskuukaudet

Täysi lomanmääräytymiskuukausi on kalenterikuukausi, jonka aikana olet työskennellyt 14 työpäivää (myös mm. sairauslomapäivät lasketaan mukaan). Mikäli työsopimuksesi perusteella teet työtä niin harvoin, ettei 14 työpäivää pääsääntöisesti täyty, on täysi lomanmääräytymiskuukausi sellainen kalenterikuukausi, jonka aikana on kertynyt vähintään 35 työtuntia (myös mm. sairausaika lasketaan mukaan).

Varsinainen kuukausipalkka

Vuosiloman ensimmäisenä päivänä voimassa oleva varsinainen kuukausipalkka. Varsinaiseen kuukausipalkkaan kuuluvat taulukkopalkka palveluslisineen sekä henkilö- ja tehtäväkohtainen lisä.

Lisät

Viimeisimmän palkkalaskelman lisien yhteenlaskettu summa. Tämän avulla saadaan suuntaa antava luku. Todellinen vuosilomalisän osuus saattaa poiketa laskurilla saadusta luvusta.

Vuosiansiot

Kaikki lomanmääräytymisvuoden 1.4.-31.3. aikana kertyneet ansiot yhteensä. Vähennä tästä summasta hätätyöstä ja ylityöstä maksetut korotukset (ylityön ja hätätyön perusosa kuitenkin lasketaan kokonaisansioihin) sekä lomapalkka ja lomaraha.


Takaisin