Vuosilomapalkkalaskuri

SuPerin laskurilla voit helposti itse tarkistaa vuosiloma-ajan palkan ja lomarahan suuruuden.

Vuosilomaa kertyy eri työehtosopimuksissa eri tavoin. SuPerin laskuri kattaa kaksi yksityisen sektorin työehtosopimusta (SOSTES ja TPTES) sekä kuntasektorin työehtosopimukset (KVTES ja SOTE-sopimus). Valitse aluksi oikea työehtosopimus. Laskurissa kysytään tämän jälkeen tietoja muun muassa työsuhteen kestosta ja lisistä.

Alla olevasta videosta saat lisäohjeita laskurin käyttöön. Tutustu videoon, mutta huomaa, että videolla oleva esimerkki koskee yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusta.

5. osa: loma-ajan palkka

Videon katsominen edellyttää, että hyväksyt markkinointievästeet.

Videolla esimerkkinä on käytetty yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusta.
 

Sosiaali- ja terveysalan työehtosopimus SOSTES

Syötä alla olevaan laskuriin pyydetyt tiedot, ja laskin laskee sinulle oikeat lomaan oikeuttavat tiedot.

Palveluslisävuodet
Ilmoita kaikki kokemuslisään oikeuttavat vuodet (nykyinen työsuhteen kesto + nykyisen työnantajan hyväksymä aikaisempi työkokemus, jonka tulee olla mainittu työsopimuksessa). Jos tämä on yli 15 vuotta, tulee lomakertymän olla 3 päivää/kk. Jos tämä on yli 10 vuotta, tulee 3 ylimääräistä vuosilomapäivää.
Työsuhteen kesto
Ilmoita työsuhteesi kesto vuosissa. Jos työsuhde on kestänyt alle vuoden, ilmoita luku, jonka saat jakamalla tehdyt kuukaudet luvulla 12 (esim. jos olet ollut työsuhteessa 9 kuukautta, laske 9/12). Jos tämä on yli 1 vuosi, kerroin on 2,5. Muutoin kerroin on 2. Jos tämä on yli 3 vuotta, tulee 3 ylimääräistä vuosilomapäivää.
Kuukausipalkkasi
Jos työaikasi on pysynyt samana koko lomanmääräytymisvuoden ajan, ilmoita kuukausipalkkasi, joka sisältää taulukkopalkan, palveluslisät, henkilökohtaisen lisän ja tehtäväkohtaiset lisät.
Lisät
Ilmoita viime palkkakuittisi lisien yhteenlaskettu summa. Tämän avulla saadaan suuntaa antava luku. Vuosilomapalkkaan lasketaan kuitenkin keskiarvo koko vuoden lisistä. Jos haluat tarkan luvun, sinun tulee laskea yhteen kaikki lomanmääräytymisvuoden eli aikavälillä 1.4.-31.3. maksetut lisät ja jakaa saatu summa luvulla 12. (Maksetusta lomapalkasta on voitu tehdä seuraavista asioista johtuvia vähennyksiä: maksettu vuosilomapalkka ja lomaraha, arkipyhäkorvaukset sekä ylityön korotusosa. Vähennyksistä johtuen summa voi pienentyä laskurin ilmoittamasta.)
Vuosipalkka
Jos työaikasi on vaihdellut lomanmääräytymisvuoden aikana, ilmoita koko lomanmääräytymisvuoden tulot (palkka ja lisät koko vuoden ajalta.)
Lomankertymiskuukaudet
Lomanmääräytymiskuukausi on kalenterikuukausi, jonka aikana olet työskennellyt pääsääntöisesti yli 14 työpäivää. Jos et ole pääsääntöisesti työskennellyt 14 työpäivää, tarkastellaan kertymää sen mukaan, oletko työskennellyt yli 35 tuntia lomanmääräytymiskuukauden aikana. Pääsääntöä noudatetaan eli kumpi toteutuu useampana kuukautena. Koko lomaoikeus määräytyy sen mukaan.

Takaisin