Hälytystyö

Hälytystyötä on työ, jossa työntekijä työpaikalta poistuttuaan kutsutaan (hälytetään) vapaa-ajaltaan työhön. Työhön saapuminen pitää tapahtua työehtosopimusten mukaisessa ajassa hälytyksestä. Hälytystyöstä maksetaan vähintään työehtosopimusten mukaiset korvaukset.

Hälytyskorvauksista on tehty myös paljon paikallisia sopimuksia. Kysy lisää paikallisista sopimuksista ja oman työehtosopimuksesi määräyksistä omalta luottamusmieheltäsi.