Harmaa ylityö

Harmaa ylityö on työtä, jota tehdään suunnitellut työajan lisäksi, mutta se ei ole ylityötä. Ylimääräisinä tehdyt työtunnit tasataan saman työaikajakson aikana vastaavalla vapaa-ajalla, jota ei alun perin suunniteltu työvuoroluettelossa.

Harmaata ylityötä on ”tuntien ottaminen pois saman listan aikana”.

Harmaata ylityötä on myös työaika, joka tehdään suunnitellun työvuoron alussa tai lopussa (esimerkiksi 5-10 minuuttia) tulemalla töihin jo ennen työvuorolistaan merkityn työajan alkamista tai jäämällä tekemään töitä vuoron päättymisen jälkeen ja jota ei kirjata työaikakirjanpitoon. Kaikki nämä muutokset pitää merkitä työvuoroluetteloon.

Harmaasta ylityöstä ei makseta

Harmaa ylityö:

  • on pois palkasta tai korotetusta vapaa-ajan korvauksesta.
  • on pois eläkkeen perusteena olevasta palkasta.
  • on pois ansioon suhteutetuista etuisuuksista (esim.  sairausvakuutuksen päivärahasta, vuorottelukorvauksesta, ansioon suhteutetusta päivärahasta)
  • on työnantajan säästökeino palkka- ja työnantajamaksuissa.

Mihin kaikkeen harmaa ylityö vaikuttaa?

Harmaata ylityötä ei kirjata työaikakirjanpitoon ylityönä, joten työntekijälle ei makseta ylityökorvauksia. Todellinen pysyvä henkilöstötarve jää piiloon, jolloin on vaikeaa perustella lisähenkilöstön tarvetta. Työ- ja yksityiselämän yhteensovittaminen vaikeutuu jatkuvien työvuoromuutoksien takia. Harmaan ylityön vuoksi varahenkilöstöjärjestelmän käyttömahdollisuutta, sijaisjärjestelmiä ja ”sijaispankkeja” ei pohdita.

Harmaa ylityö vie uskottavuutta sopimustoiminnalta, koska työpaikkakohtainen valvonta ei toimi.

Tutustu myös:

Älä suostu! Harmaa ylityö -opas