Työaika ja työvuorojen pituus

Säännöllisellä työajalla tarkoitetaan työntekijän työsopimuksen mukaista normaalia vuorokautista tai viikoittaista työaikaa.

Työaikalain mukaan säännöllinen työaika on yleistyöajassa enintään kahdeksan tuntia vuorokaudessa ja 40 tuntia viikossa.

Säännöllinen työaika kuitenkin vaihtelee työehtosopimuskohtaisesti. Tarkista siis työpaikallasi noudatettavan työehtosopimuksen määräykset.

Säännöllinen työaika yleistyöajassa

KVTES/SOTE-sopimus

9 t / vrk ja 38 t 15 min. / viikko

AVAINTES

9 t / vrk ja 38 t 15 min. / viikko

SOSTES

8 t / vrk ja 38 t 20 min. / viikko

TPTES

9 t / vrk ja 38 t 15 min. / viikko

 

Työehtosopimus

Säännöllinen työaika jaksotyössä

Työvuoron pituus

KVTES/SOTE-sopimus

114 t 45 min. / 3 viikkoa

4–10 t

Yövuoro 11 t

Sopimalla enintään 15 t

AVAINTES

114 t 45 min. / 3 viikkoa

 4–10 t

Yövuoro enintään 12 t

SOSTES

115 t / 3 viikkoa

 4–10 t

Yövuoro enintään 12 t

Sopimalla enintään 15 t

TPTES

114 t 45 min. / 3 viikkoa

4–10 t.

Yövuoro enintään 12 t

Sopimalla enintään 15 t

Työvuoron tulee olla yhdenjaksoinen, ellei perustellusta syystä muuhun järjestelyyn ole tarvetta. Alle 4 tunnin työvuoroja ei tule käyttää, ellei työntekijä tätä halua tai ellei tähän ole perusteltua syytä.

Työviikko ja -jakso alkavat sunnuntain ja maanantain välisenä yönä kello 00.00, ellei toisin ole sovittu. Työnantajan tulee sijoittaa työvuorot viidelle työpäivälle viikossa, jollei toimintojen luonne muuta edellytä. Tavoitteena on kaksi peräkkäistä vapaapäivää viikossa.

Työnantajan tulee kohdella työntekijöitä tasapuolisesti työvuorojen suunnittelussa, viikonloppuvapaiden antamisessa ja työntekijöiden toiveiden toteuttamisessa.

Sunnuntaityö-, iltatyö-, lauantaityö-, aattotyö- ja yötyökorvausten suuruus käy yksityiskohtaisesti ilmi kulloinkin voimassa olevasta työehtosopimuksesta.

Varallaolo

Työntekijä voi sitoutua myös vapaa-ajallaan olemaan tarvittaessa työnantajan tavoitettavissa siten, että hänet voidaan tarvittaessa kutsua töihin. Tätä kutsutaan varallaoloajaksi.

Varallaolosta on nimenomaisesti sovittava työsopimuksessa tai aina erikseen tapauskohtaisesti. Tällöin on myös sovittava, missä ajassa työntekijän on oltava valmiina lähtemään työtehtäviin. Työntekijän pitää pyytää varallaoloa koskevat ohjeet ja ehdot luettavaksi, jos työsopimuksessa on rasti varallaolosta.

Varallaoloajasta maksetaan erillinen korvaus, jonka suuruudesta on sovittu työehtosopimuksissa. Varallaolon pituus ja sen toistuvuus eivät saa haitata kohtuuttomasti työntekijän vapaa-ajan käyttöä.

Jos työpaikalla pitää olla läsnä yöaikaan, on tämä työaika normaalia työaikaa eikä varallaoloa. Työpaikalla päivystäminen on aina työaikaa, koska työntekijä on tällöin jatkuvassa työntekovalmiudessa.