Jaksotyö

Jaksotyötä voidaan tehdä vain työaikalain 7 §:ssä luetelluissa töissä esimerkiksi sairaaloissa, terveyskeskuksissa, koko vuorokauden toimivissa lasten päiväkodeissa, kesäsiirtoloissa, huolto- ja muissa vastaavissa laitoksissa sekä vankiloissa ja kotitaloustyössä.

Jaksotyö:

  • KVTES: 114 t 45 min./3 viikkoa
  • TPTES: 114 t 45 min./3 viikkoa
  • SOTE-sopimus: 114 t 45 min./3 viikkoa
  • AVAINTES: 114 t 45 min./3 viikkoa
  • SOSTES: 115 t /3 viikkoa

Työajan tasoittumisjärjestelmä laaditaan yleensä kolmen tai kuuden viikon tasoittumisjaksoksi. Jaksotyössä työajan päivittäiset pituudet vaihtelevat tasoittumisjakson aikana.

Jaksotyön joustomahdollisuudet

Jaksotyön joustomahdollisuuksia on lisätty työaikalaissa.

Tasoittumisjakso voidaan järjestää työn tarkoituksenmukaisuuden tai työntekijöille epätarkoituksenmukaisten työvuorojen välttämiseksi niin, että se on esimerkiksi kahden toisiaan seuraavan kolmen viikon ajanjakson aikana 2 x säännöllinen työaika.

Työaika ei saa kuitenkaan kummankaan kolmen viikon aikana ylittää 128 tuntia. Tällainen pidempi työaikajakso voi olla tarkoituksenmukainen työaikaa lyhentävien arkipyhävapaiden antamiseksi tai pelkästään yötyötä tekevien työaikojen järjestämiseksi. Yötyötä tehdään kello 23:n ja 6:n välisenä aikana ja sitä saa teettää jaksotyössä.