Onko sairausloma palkallista?

Tarkemmat sairauslomaa koskevat määräykset on aina syytä tarkistaa omalla työpaikalla noudatettavasta työehtosopimuksesta.
Alla on lyhyesti kerrottu keskeisimmät sairauslomaa koskevat määräykset hoitoalalla noudatettavista työehtosopimuksista.

Mikäli työkyvyttömyys jatkuu palkallisen sairausajan jälkeen, työntekijällä on oikeus Kelan sairauspäivärahaan.

Kunta-ala (KVTES)

Kunta-alalla palkallisten sairauspäivien määrää tarkastellaan kalenterivuosittain tammikuusta joulukuuhun ja kalenteripäivinä maanantaista sunnuntaihin.

Edellytys sairausajan palkan saamiselle on, että palvelussuhde on kestänyt vähintään 60 kalenteripäivää ennen sairastumista. Varsinaista palkkaa maksetaan 60 kalenteripäivää. Tämän jälkeen työntekijällä on oikeus saada 2/3 varsinaisesta palkastaan 120 kalenteripäivää.

Mikäli palvelussuhde on kestänyt ennen sairauslomaa alle 60 kalenteripäivää, sairausajan palkkaa maksetaan 14 kalenteripäivän ajalta.

Jos työaikaan sisältyy säännöllisenä työaikana tehtyä sunnuntaityötä, korotetaan sairausajan päiväpalkkaa sunnuntaityön osuuden mukaisella prosenttiluvulla.

Avaintyönantajat AVAINTA ry:n työehtosopimus (AVAINTES)

Palkallisen sairausajan pituus ja palkallisuus määräytyvät samoin kuin kunta-alalla (KVTES).

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus (SOSTES)

Sairausajan palkkaa maksetaan työsuhteen pituuden perusteella seuraavasti:

Työsuhteen pituus

Sairausajan palkanmaksujakso

alle 1 kuukausi

sairastumispäivä ja 9 seuraavaa arkipäivää 50 % palkasta

1 kuukausi–alle 3 vuotta

28 kalenteripäivää

3–5 vuotta

35 kalenteripäivää

yli 5–10 vuotta

42 kalenteripäivää

yli 10 vuotta

56 kalenteripäivää

Sairauden ajalta maksettavassa palkassa otetaan huomioon säännölliseltä työajalta tulevat tuntikohtaiset lisät kuten vuosilomapalkassa. Vaihtoehtoisesti tuntilisät maksetaan vahvistetun työvuoroluettelon mukaisesti.

Terveyspalvelualan työehtosopimus (TPTES)

 Sairausajan palkkaa maksetaan työsuhteen pituuden perusteella seuraavasti:

Työsuhteen pituus

Sairausajan palkanmaksujakso

alle 90 kalenteripäivää

täysi palkka enintään kahdelta viikolta

alle 3 vuotta

28 kalenteripäivää

yli 3 vuotta, mutta alle 5 vuotta

35 kalenteripäivää

yli 5 vuotta, mutta alle 10 vuotta

42 kalenteripäivää

yli 10 vuotta

56 kalenteripäivää

Jos sama sairaus uusiutuu 7 kalenteripäivän kuluessa työhön palaamisesta, lasketaan sairausajan palkanmaksujakso kuin kyseessä olisi yksi poissaolojakso.

Sairauden ajalta maksettavassa palkassa otetaan huomioon säännölliseltä työajalta tulevat tuntikohtaiset lisät kuten vuosilomapalkassa.

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön työehtosopimus (YTHS)

Palkallisen sairausajan pituus ja palkallisuus määräytyvät samoin kuin kunta-alalla (KVTES).