SuPer-voittoja

21.4.2017

SuPer-voitto rekisteröitymisessä

Sosiaalihuollon ammattihenkilölakia uudistetaan!

1.3.2017

Jalkojenhoidon ammattitutkinnon suorittaneiden verokohtelu muuttuu

Korkeimman hallinto-oikeuden 28.2. tekemä päätös asettaa jalkojenhoidon ammattitutkinnon suorittaneet apu- ja perushoitajat verotuksellisesti saman arvoisiksi kuin jalkojenhoitajat ja ne lähihoitajat, jotka ovat osana opintojaan suorittaneet jalkojenhoidon osaamisalan.

11.10.2016

225 määräaikaista työsuhdetta vakinaistettiin Kuopiossa

Vakinaistettujen joukossa on useita superilaisia.

6.6.2016

Jäsenille korvauksia yli 720 000 € vuonna 2015

Vuonna 2015 SuPer sai jäsenilleen korvauksia yhteensä 720 119 €. Edunvalvontayksikössä toimeksiantoja saatiin päätökseen myös 29% enemmän kuin edellisvuotena.

4.5.2016

Epäasiallisesti käyttäytynyt esimies irtisanottiin

SuPer selvitti esimiehen epäasiallista käytöstä työntekijöitä kohtaan yksityisessä hoitokodissa. Asiantuntija vieraili hoitokodissa ja oli tiiviissä yhteydessä johtoon ja henkilökuntaan. Kun sovitut korjaukset eivät tapahtuneet, hoitokodin johto irtisanoi esimiehen työtehtävästä.

13.8.2015

Superilaisille korvauksia työntekijöiden tasapuolisen kohtelun velvoitteen rikkomisesta

Itä-Suomen hovioikeus antoi 13.8.2015 kaksi tuomiota koskien työntekijöiden tasapuolista kohtelua palkkauksessa. Kyse oli tilanteesta, jossa työntekijät tekivät samaa tai samanarvoista työtä, mutta ovat eri liittojen jäseniä. Kyseisissä tapauksissa Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin jäsenille maksettiin pienempää tehtäväkohtaista palkkaa kuin verrokkina työskennelleille Tehyn jäsenille.

11.8.2015

Superilaisille korvauksia työsopimusten perusteettomasta päättämisestä liikkeen luovutustilanteessa

Etelä-Karjalan käräjäoikeus antoi 11.8.2015 tuomiot 13 superilaista koskevissa jutuissa, joissa sekä Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Eksote että Mikeva Oy määrättiin korvauksiin superilaisten työsopimusten perusteettomasta päättämisestä liikkeen luovutustilanteessa.

25.6.2015

Hovioikeus: Superilaiselle korvauksia työsopimuksen perusteettomasta päättämisestä

Helsingin hovioikeus antoi tuomionsa 25.6.2015 superilaisen työsopimusten ketjutusta ja työsopimuksen päättämistä koskevassa jutussa. Hovioikeus tuomitsi HUS:in maksamaan superilaiselle irtisanomisajan palkan sekä korvauksena työsopimuksen perusteettomasta päättämisestä 10 kuukauden palkkaa vastaavan määrän sekä kantajan oikeudenkäyntikuluja käräjäoikeudessa ja hovioikeudessa yhteensä 20 000 euroa.

16.6.2015

Superilaiselle korvauksia työsopimuksen perusteettomasta päättämisestä

Kainuun käräjäoikeus on 16.6.2015 tuominnut Kuhmon Työttömien yhdistyksen maksamaan superilaisen toiminnanohjaajan työsopimuksen perusteettomasta päättämisestä 6 kuukauden palkkaa vastaavan määrän. Lisäksi yhdistys määrättiin vastaamaan superilaisen kaikista oikeudenkäyntikuluista.