SuPer-voittoja

2.6.2015

Superilaiselle luottamusmiehenä ja työsuojeluasiamiehenä toimineelle lähihoitajalle tuntuvat korvaukset työsuhteen perusteettomasta purkamisesta

Turun hovioikeus on 2.6.2015 antamallaan tuomiolla koventanut Länsi-Uudenmaan käräjäoikeuden 31.10.2013 antamaa tuomiota ja velvoittanut Mainio Vire Oy:n korvaamaan entiselle superilaiselle luottamusmiehelleen ja työsuojeluasiamiehelleen työsopimuksen perusteettomasta päättämisestä 13 kuukauden palkkaa vastaavan määrän eli 35 376,64 euroa.

1.6.2015

Yksityisen hoitokodin iltavuoron henkilöstömitoitus korjattiin

Tapauksessa yksityisen hoitokodin työntekijät joutuivat olemaan työpaikalla ilta-aikaan yksin klo 18.00–21.00. Hoitokodin asiakkaat ovat kahden autettavia ja hoidollisesti vaativia, joten yksin työskentelyä ei voi hyväksyä missään tilanteessa. Työntekijöiden oli hoidettava ja laitettava asukkaat nukkumaan ennen kuin toinen iltavuorolainen päätti työvuoronsa klo 18.

1.6.2015

Yksityisen hoitokodin henkilöstöä lisättiin

SuPer selvitti yksityisen hoitokodin henkilöstömitoitusta ja siitä aiheutuvia ongelmia asukkaiden hoidon laadussa. SuPer otti yhteyttä hoitokodin esimieheen, johtoon, kuntaan ja Aluehallintovirastoon. SuPerin lähettämän kirjelmän ja sen johdosta tehdyn tarkastuskäynnin tuloksena henkilöstömäärää lisättiin.

6.5.2015

25 superilaiselle kotihoidon työntekijälle korvausta ns. ruokataukojutussa

Espoon käräjäoikeus on velvoittanut toukokuussa 2015 Espoon kaupungin maksamaan superilaisille työntekijöilleen palkan siltä ajalta, kun nämä olivat tosiasiallisesti olleet työnantajan käytettävissä ruokataukojensa aikana. Palkkasummat viivästyskorkoinen ovat yhteensä yli 80 000 euroa.