SHVS

2.12.2022 Förhandlingsresultatet för SHVS kollektivavtal har godkänts.


29.11.2022 SuPer, Tehy och ERTO: förhandlingsresultat har nåtts under SHVS kollektiva avtalsförhandlingar

SuPers, Tehys och ERTO:s ledande organ behandlar förhandlingsresultatet under de närmaste dagarna. Innehållet i förhandlingsresultatet är inte offentligt förrän parternas ledande organ har behandlat ärendet.


3.11.2022 Förhandlingarna har fortsatt utan avbrott och takten har intensifierats i början av november. I förhandlingarna behandlas de svåra frågorna som lönesystemet och lönehöjningar, som saktat ner förhandlingarna. Förhandlingarna framskrider för första gången på länge. 


19.9.2022 SHVS-förhandlingarna har fortsatt i september. En kollektivavtalslösning eftersträvas fortfarande vid förhandlingsbordet.


15.–17.8.2022 Förhandlingarna har återupptagits efter sommaruppehållet. Det görs ett genuint försök att få till stånd en avtalslösning. Förhandlingarna behandlade alla kvarstående frågor, från löneökningar till kollektivavtalets textfrågor. Förhandlingarna fortsätter på fredagen den 19.8.


1.7.2022 SHVS kollektivavtalsförhandlingar har inte nått resultat. Man strävar till att hitta en lösning igen i augusti. Utvecklingen av situationen kommuniceras mer detaljerat i augusti.


14.6.2022 Förhandlingarna med SHVS har fortsatt hela juni och nästa förhandling är måndagen 20.6.


18.5.2022 Korta förhandlingar fördes. Samtidigt uppdaterades läget och möjligheterna till framsteg gällande lönereformen och andra textfrågor. Förhandlingarna återupptas måndagen den 23.5.


16.5.2022 Förhandlingarna siktar på att lösa löneproblemen i SHVS-avtalet genom att förnya lönesystemet. Arbetet har tagit fart men det finns mycket kvar att göra. Genomgången av lönehöjningar och andra textmål får tills vidare vänta.


12.5.2022 SHVS förhandlingar återupptogs efter ett långt uppehåll. I förhandlingarna diskuterades arbetet med att reformera lönesystemet och man enades om nya förhandlingstidpunkter. Nästa möte äger rum måndagen den 16.5.


28.2.2022 Ingen kollektivavtalslösning inom utsatt tid. 1.3. börjar avtalslös tid. Info om fortsättningen kommer senare.


27.2.2022 Förhandlingarna fortsattes med genomgång av samtliga områden. Huvudfokus ligger på lönesättning och lönesystem. Förhandlingarna fortsätter den 28.2.


25.2.2022 Huvudfrågan i förhandlingarna var lönesystemets bearbetning, som fortsätter på söndagen den 27 februari.


20.2.2022 Fortsatt genomgång av parternas förslag till ändringar i lönesystemet. Därtill diskuterade man om arbetshälsorelaterade skrivningar eventuellt ska fogas till kollektivavtalet. Förhandlingarna fortsätter 23.2.


19.2.2022 Förhandlingarna inleddes i januari men först denna vecka har förhandlingstakten ökat. Under förhandlingarna har man gått igenom parternas mål för texten. I dag fokuserades SHVS problem med löner och ändringsförslagen med koppling till lönesystemet. Förhandlingarna fortsätter 20.2.

 

Sidan uppdateras med information om förhandlingarna.