AVAINTES

7.12.2022 SuPer, Tehy och ERTO: Förhandlingsresultat för AVAINTES har godkänts – SH-avtalet för AVAINTA möjliggör förbättring av anställningsvillkoren på lång sikt

Förhandlingarna om kollektivavtalen mellan SOTE rf (SuPer, Tehy och ERTO) och Arbetsgivarna AVAINTA rf har pågått länge och kommit fram till en lösning, när parterna godkände förhandlingsresultatet den 2 december. I och med förhandlingsresultatet tillträder Sote rf den avtalsuppgörelsen som AVAINTA rf och de andra organisationer tidigare i juni gjort. Därtill har Sote rf förhandlat om tilläggsbestämmelser som ingår i sin egen avtalsuppgörelse i Avaintas separata SH-avtal. Läs mer


29.11.2022 SuPer, Tehy och ERTO: förhandlingsresultat har nåtts under AVAINTA Arbetsgivarna rf:s kollektiva avtalsförhandlingar

SuPers, Tehys och ERTO:s ledande organ behandlar förhandlingsresultatet under de närmaste dagarna. Innehållet i förhandlingsresultatet är inte offentligt förrän parternas ledande organ har behandlat ärendet.


3.11.2022 Förhandlingarna har fortsatt igen efter en längre paus. De speciella frågorna hos anställda som arbetar inom AVAINTES har varit förhandlingarnas huvudsakliga tema. Förhandlingarna fortsätter fredagen den 4 november.


19.9.2022 Förhandlingar förs fortfarande. Mer information om hur situationen utvecklas följer.


17.8.2022 Vid förhandlingsmötet diskuterades den aktuella lägesbilden gällande möjligheten till en eventuell separat lösning för Sote rf och Avainta rf. Förhandlingarna fortsätter även om situationen är svår. Mer information om hur situationen utvecklas följer.


30.6.2022 Sote rf:s och Avainta rf:s förhandlingar om AVAINTES fortsätter i augusti. Sote rf har fortsatt förhandlingarna med Avainta rf för att nå en separat lösning för AVAINTES.
Inga resultat har hittills nåtts i de förhandlingar som har ägt rum. Förhandlingarna återupptas igen i augusti.


14.6.2022 TSN rf fortsätter att söka efter en lösning för att förbättra attraktionen och beständigheten vid Avaintas vårdbransch.  Förhandlingarna fortsätter den närmaste tiden.


12.6.2022 Förhandlingsarbetet fortsatte utan att resultat kunde nås. Sote rf och AVAINTA rf fortsätter diskussionerna för att hitta en lösning på måndagen den 13.6.


10.6.2022 Förhandlingarna fortskred i en intensiv stämning. Ansträngningar görs för att hitta en lösning i en svår situation. Förhandlingarna fortsätter på söndagen den 12.6.


9.6.2022 Förhandlingarna behandlade alla kvarstående frågor, såsom kollektivavtalets textfrågor och löneökningar. Förhandlingarna fortsätter den 10.6.


2.6.2022 Förhandlingarna behandlade lägesbilden och kartläggningen av de kommande förhandlingstidpunkterna. Under veckan som inleds den 6 juni kommer vi att träffas så gott som dagligen för att nå ett förhandlingsresultat, det svåra utgångsläget till trots.


23.5.2022 Under de fortsatta förhandlingarna granskade vi familjeledighetsföreskrifterna och kartlade de följande stegen i förhandlingarna. Förhandlingarna fortsätter under de närmaste dagarna.


20.5.2022 Förhandlingarna fortsatte med en kort lägesöversikt. Sökandet efter en uppgörelse fortsätter måndagen 23.5.


18.5.2022 Förhandlingarna fortsatte genom att se över förhandlingssituationen inom den offentliga sektorn. Den här gången behandlades Avaintes avtalstexter som berörde förtroendeärenden. Förhandlingarna fortsätter på fredagen den 20.5.


16.5.2022 Vid förhandlingsbordet diskuterades en löneuppgörelse och öppna frågor i anslutning till denna. Dessutom en genomgång av arbetstagarpartens mål beträffande personalens representanter.


12.5.2022 Förhandlingarna fortsatte under svåra förhållanden. Avtalsläget inom den offentliga sektorn återspeglas också i förhandlingarna om Avaintes. Idag kartlades hur förhandlingarna ska fortsätta och var det är möjligt att gå vidare. Förhandlingarna fortsätter på måndagen den 16.5.


10.5.2022 Efter ett uppehåll fortsatte kollektivförhandlingarna med AVAINTA Arbetsgivarna rf på fredagen den 6.5. och måndagen den 9.5. Förhandlingarna fortsatte om kollektivavtalets texter, med att t.ex. se över arbetstidsmålen. Dessutom diskuterades parternas mål i samband med lönesättningen. Förhandlingarna fortsätter på torsdagen den 12.5.


28.2.2022 Avbrott i förhandlingarna med AVAINTA Arbetsgivarna rf. Arbetsgivarparten avbröt förhandlingarna. För närvarande inga förutsättningar att fortsätta.


27.2.2022 Förhandlingarna fortsatte på arbetsgivarsidan med att se över arbetstidsmålen. Samtidigt höjde vi Sote ry:s mål, särskilt när det gäller periodarbete. Förhandlingarna fortsätter den 28.2.


26.2.2022 Förhandlingarna behandlade förbättrandet av personalrepresentanternas verksamhetsvillkor. Förtroendemännens och den arbetsskyddsansvarigas användning av tid diskuterades särskilt.

I utbyte mot detta ämne ville arbetsgivarsidan diskutera lokala avtal. Förhandlingarna har hittills förts i god anda, och den svåra situationen i världen blev också ett diskussionsämne. Förhandlingsbordet vädjade på Twitter till hela arbetsmarknaden att donera till dem som drabbats av kriget i Ukraina.

Förhandlingarna fortsätter på söndagen den 27.2.


24.2.2022 Under förhandlingarna 24.2 gick man igenom familjeledighetsreformen, förslag till texter om lönesättning och arbetstidsfrågor inom småbarnspedagogiken. Förhandlingarna fortsätter lördagen 26 februari.


17.2.2022 Förhandlingarna inleddes redan i januari, men textförslagen till kollektivavtalet har diskuterats närmare först under de senaste dagarna. Alla aspekter av kollektivavtalet har varit på agendan, såsom lönesättning, arbetstider, ersättning vid frånvaro och arbetstagarrepresentanternas verksamhetsförutsättningar.

Dessutom har diskussioner förts om effekterna av social- och välfärdsområdesreformen på AVAINTA-sektorn. Diskussionerna har förts i en konstruktiv anda.

Nästa möte äger rum tisdagen den 22 februari.

Sidan uppdateras med information om förhandlingarna.