Hakuohjeet

SUPERIN LOMA-ASUNNOT

Loma-asuntoja voivat hakea kaikki SuPerin jäsenet. SuPerin omat loma-asunnot sijaitsevat Levillä, Ylläksellä, Rukalla, Vuokatissa, Puumalassa, Nauvossa, Kolilla, Vierumäellä sekä kaupunkiasunto Helsingin Kalliossa (kaksio). Vierumäen loma-asuntoja haetaan Holiday Clubin kautta. Haettavissa on myös muita Holiday Club -kohteita (lisätietoja ja ohjeet Holiday Club -sivulla). Loma-asuntojen tarkemmat tiedot sekä hinnat löytyvät kohteiden esittelysivulta.

Loma-asuntojen viikot jaetaan jäsenille hakemusten perusteella kaksi kertaa vuodessa: kesäajan viikkoja 18 - 44 voi hakea helmikuussa ja talviajan viikkoja 45 - 17 syyskuussa.

Lomaviikkojen hakuun osallistutaan täyttämällä verkkosivuilla oleva sähköinen hakemus. Loma-asuntoja voi hakuaikana varata viikon jaksoissa. Lomaviikot alkavat kohteesta riippuen viikkonumeroa edeltävän viikon perjantaina, lauantaina tai sunnuntaina. Poikkeukset vaihtopäiviin näet omalta välilehdeltä.

SuPerin omien loma-asuntojen hausta vapaaksi jääneet viikot laitetaan verkkosivujen Vapaat viikot -sivustolle suoraan varattavaksi.

Vuokatin loma-asunnot Kanerva ja Koivu sekä Puumalan Pikku-äimä ovat ensisijaisesti aktiivijäsenten palkitsemiskäytössä. Kohteiden vapaat ajankohdat laitetaan Vapaat viikot -sivulle kaikkien jäsenten varattaviksi hakuaikojen päätyttyä.

Kallion kaksiota vuokrataan syyskuusta toukokuuhun yhden tai useamman vuorokauden ajaksi vuorokausihinnalla. Kesäaikana (kesä-elokuu) kaksiota vuokrataan ma-to tai to-ma jaksoissa ja jaetaan helmikuussa jättäneiden hakijoiden kesken. Vapaat, suoraan varattavissa olevat ajankohdat löytyvät Kallion kaksion hakemuksesta.


ARVONTAAN OSALLISTUMINEN
SuPerin loma-asuntojen helmikuun ja syyskuun arvontaan osallistutaan täyttämällä hakuaikana verkkosivuilla oleva loma-asuntohakemus. Helmikuun haussa voi hakea myös Kallion kaksion kesäkuu - elokuu ajankohtia täyttämällä Kallion kaksion kesähakemuksen (hakemus auki helmikuun). Jos hakija jättää useamman loma-asuntohakemuksen, voimaan jää viimeisimpänä jätetty hakemus. Loma-asuntohakemukseen voi laittaa kaksi eri toivetta kohteista tai ajankohdista.

Samanaikaisesti voi osallistua myös Holiday Club -kohteiden arvontaan. Mikäli hakija saa haussa Holiday Club -huoneiston käyttöönsä, poistetaan samassa haussa jätetty hakemus SuPerin omien loma-asuntojen käsittelystä.


HAKEMUSTEN KÄSITTELY
Hakemuksia käsitellään hakuaikana sekä noin viikko hakuajan päättymisestä. Hakemusten käsittelyaikana tarkistetaan jokaisen hakijan jäsenyyden voimassaolo, jäsenmaksut sekä mahdollinen lomaetujen aiempi käyttöhistoria. Loma-asunnon myöntämisen edellytyksenä on, että hakijan jäsenmaksut ovat ajan tasalla. Pääset tarkistamaan jäsenmaksusi Oma SuPerista. Vapaat viikot -välilehden ylälaitaan päivitetään hakemusten käsittelyn aikataulua.


ARVONNAN SUORITTAMINEN
Loma-asunnot arvotaan hakuaikana jätettyjen hakemusten kesken. Etusijalla ovat hakijat, jotka eivät ole aikaisemmin käyttäneet SuPerin loma-asuntoja tai SuPerin lomatukea. Jos samalle viikolle on useampi ensikertainen hakija, arvotaan lomaviikko näiden hakijoiden kesken. Jos ensikertaisia hakijoita jonkin kohteen viikolle ei ole, arvotaan kyseinen viikko aikaisemmin lomaetuja käyttäneiden hakijoiden kesken.


ARVONNAN TULOKSISTA TIEDOTTAMINEN
Hakija saanut lomaviikon käyttöönsä: Lomaviikon saaneille lähetetään ensitieto hakemuksessa annettuun sähköpostiosoitteeseen 1-2 viikkoa hakuajan päättymisen jälkeen. Ilmoituksia saatetaan lähettää myöhemminkin peruutusten jälkeen suoritettavien uudelleenarvontojen vuoksi. Lomaviikon vastaanottamisesta ei erikseen tarvitse ilmoittaa, mutta perumisesta pyydetään ilmoittamaan mahdollisimman pian.
Hakija ei saanut lomaviikkoa käyttöönsä: Hakija voi tarkastaa Vapaat viikot -välilehdeltä käsittelyn aikataulua. Jos sivustolle on päivitetty tieto, että lomaviikon saaneille on lähetetty tieto, eikä hakija ole kyseistä viestiä saanut, ei hakija ole saanut lomaviikkoa käyttöönsä kyseisessä haussa. Erillistä sähköpostia ei asiasta hakijalle lähetetä.


LOMAVIIKON VARAUSVAHVISTUS JA KOHTEEN OHJEISTUKSET
Varausvahvistus lähetetään lomaviikon saaneille hyvissä ajoin ennen lomaviikkoa hakemuksessa annettuun sähköpostiin. Varausvahvistuksessa on maksujen eräpäivät ja maksuohjeet. Erillisiä laskuja ei lähetetä. Varausvahvistuksen liitteenä on lomaviikon ohjeistukset, jotka tulee lukea ennen lomalle lähtöä. Varausvahvistusviesti ja lomaviikkoa koskevat liitteet tallentuvat Oma SuPeriin, josta ne on myös luettavissa. Huomioi, että varausvahvistusviestiin ei voi vastata. Vastausviestit tulee lähettää annetun ohjeen mukaisesti. 


LOMAVIIKON MAKSUT
Lomaviikko maksetaan kahdessa erässä. Loma-asuntojen varausmaksu on 50 euroa (Kallion kaksio 30€) ja eräpäivä on noin viikko varausvahvistuksen saapumisesta. Varaus vahvistuu suorittamalla maksun eräpäivään mennessä (peruutuksista ilmoitettava erikseen). Loppumaksun eräpäivä on kuusi viikkoa ennen lomaviikon alkua. Eräpäivät saattavat poiketa edellisestä, jos lomaviikon alkuun on vain vähän aikaa.


VARATUN LOMAVIIKON PERUUTUS
Mikäli ei halua ottaa vastaan arvonnassa saatua lomaviikkoa, tulee asiasta ilmoittaa sähköpostilla mahdollisimman pian. Myöhemmin tulevista peruutuksista tulee ilmoittaa sähköpostitse heti esteen tullessa tietoon. Maksettua varausmaksua ei palauteta peruutettaessa. Loppumaksu palautetaan, jos peruutus tehdään varausvahvistuksessa mainitun ajan sisällä.


HAUSSA VAPAAKSI JÄÄNEET VIIKOT JA PERUUTUSAJAT
Haussa vapaaksi jääneet viikot sekä peruutusviikot laitetaan Vapaat viikot -välilehdelle uudelleen haettaviksi. Viikot jaetaan hakemusten saapumisjärjestyksessä. Mikäli vapaan viikon alkamispäivään on aikaa alle kuukausi aikaa, on mahdollisuus varata myös viikkoa lyhyempää jaksoa. Viikkoa lyhyempien varauksien hinta lasketaan yöpymisvuorokausien mukaan (kohdekohtainen minimiveloitus). Kallion kaksion vapaaksi jääneet ajankohdat näkyy hakemuksessa. Muista käydä katsomassa myös Holiday Clubin loma-asuntojen vapaaksi jääneitä viikkoja Holiday Club -tarjonnasta.

Huom! Myönnetyllä lomaviikolla on oltava mukana SuPerin jäsen, jolle lomaviikko on myönnetty. Loma-asuntoa ei saa luovuttaa eteenpäin, mikäli lomaviikon saanut jäsen on itse estynyt käyttämästä sitä. Loma-asunnon myöntämisen edellytyksenä on, että hakijan jäsenmaksut ovat ajan tasalla. Pääset tarkistamaan jäsenmaksusi Oma SuPerista. Jäsenyys on oltava voimassa myönnetyn lomaviikon päättymiseen asti. Mikäli jäsenyys päättyy ennen varatun lomaviikon alkua, päättyy myös loma-asunnon käyttöoikeus.


LISÄTIETOJA:
Kallion kaksio: Mari Alakärki,  09 2727910tai salattuna sähköpostina alla olevan linkin kautta.
Muut loma-asunnot: Kaarina Laintila, 09 2727 9118 tai salattuna sähköpostina alla olevan linkin kautta.

Lähetä henkilötietoja sisältävät viestisi liittoon salattuna oheisesta linkistä: https://securemail.superliitto.fi/ (vastaanottaja: loma-asunnot)
HUOM! Turvallisuussyistä voit avata viestin vain kerran alkuperäisestä linkistä. Voit lukea viestin myöhemminkin myös eri laitteella, kun määrittelet salasanan tai puhelinnumeron mihin lähetetään kertakäyttöinen PIN-koodi lukemista varten "Kirjaudu ulos" -välilehdeltä.