Grått övertidsarbete

Med ”grå övertid” avses arbete som utförs utöver planerad arbetstid men som inte är övertidsarbete eftersom extra arbetstimmar utjämnas under samma arbetstidsperiod med motsvarande ledighet som ursprungligen inte har planerats i arbetsskiftsförteckningen. Grått övertidsarbete är också den arbetstid som görs i början eller slutet av ett planerat arbetsskift (t.ex. 5–10 minuter) genom att arbetstagaren kommer till jobbet redan innan den arbetstid som antecknats i arbetsskiftförteckningen har börjat eller stannar på jobbet efter att arbetsskiftet slutat, och som inte antecknas i arbetstidsbokföringen. Alla dessa förändringar ska antecknas i arbetsskiftsförteckningen.

Exempel på grå övertid (AKTA, AVAINTES, kollektivavtalet för den privata hälsobranschen)

Planerad arbetstid 40 h + 40 h + 36 h 15 min = 116 h 15 min

Faktiska arbetstimmar (40 h + 8 h) + 32 h + 36 h 15 min = 116 h 15 min

Under periodens första vecka har arbetstagaren arbetat övertid 8 timmar, vilket utjämnats genom att minska arbetstimmarna under följande vecka 40 h - 8 h = 32 h), varvid ingen övertid uppkommer för perioden. Det monetära bortfallet uträknat utgående från en timlön på 12 €, med en övertidsersättning på 50 %, är 8 x 12 € = 96 € + 50 % x 96 € = 144 €. På motsvarande sätt skulle den förhöjda fritidsersättningen för övertidsarbetet under följande arbetstidsperiod ha varit 12 h ledigt.

Om du gör extra arbetstimmar i periodarbete och övertidsarbete ersätts under samma period, gå inte med på att ta emot timmarna på samma arbetsperiod utan först under nästa period. Då får du timmarna förhöjda!

Det är bra att veta följande om den grå övertidens effekter:

  1. Leder till lägre lön eller lägre förhöjd fritidsersättning.
  2. Uteblir från den lön som utgör grund för pensionen.
  3. Uteblir från inkomstrelaterade förmåner (sjukförsäkringens dagpenning, alterneringsersättning, inkomstrelaterad dagpenning osv.).
  4. Är ett sätt att spara för arbetsgivaren (lön och arbetsgivaravgifter.)
  5. Antecknas inte i arbetstidsbokföringen som övertid, och verifieras därför inte som övertid.
  6. Det verkliga bestående personalbehovet förblir dolt. Det är svårt att motivera behovet av personal.
  7. Det är svårt att kombinera arbete och privatliv på grund av ständigt ändrade arbetsskift.
  8. Möjligheten att använda ett system med reservpersonal övervägs inte.
  9. System med vikarier eller ”vikariebanker” övervägs inte.
  10. Ger avtalsverksamheten minskad trovärdighet, då kontrollen på arbetsplatsen inte fungerar.