Övertidsarbete

Övertidsarbete är arbete som utförs utöver den ordinarie arbetstiden på arbetsgivarens initiativ och med arbetstagarens samtycke. Arbetstagaren är inte skyldig att utföra övertidsarbete.

Övertidsarbete får utföras endast om arbetstagaren ger sitt samtycke separat för varje gång eller för en bestämd, kortare tidsperiod åt gången. Det är inte möjligt att avtala om övertidsarbete med arbetsavtal.

Om övertidsarbete är nödvändigt på grund av arbetets art och av synnerligen tvingande skäl, får en tjänsteman eller tjänsteinnehavare hos ett offentligt samfund inte vägra utföra sådant arbete. Om arbetstagaren har kommit överens om beredskap, anses han samtidigt ha gett sitt samtycke till övertidsarbete som behövs under beredskapstiden.

Bestämmelser om den maximala mängden övertidsarbete ges i arbetstidslagen. Övertidsarbete får utföras under en period av fyra månader högst 138 timmar och under ett år högst 250 timmar. Dessutom kan extra övertidsarbete utföras med skriftlig överenskommelse 80 timmar per år, men gränsen på 138 timmar får inte överskridas under någon av fyramånadersperioderna under året.

Vid periodarbete använder man inte arbetstid per dygn eller vecka, och således uppkommer inte heller övertidsarbete per dygn eller vecka. Vid periodarbete är timmar som överskrider den ordinarie arbetstiden övertidsarbete. Mängden av övertidsarbete kan fastställas först efter att utjämningsperioden slutat. Vid en utjämningsperiod på tre veckor är timmar som överskrider 116 timmar 15 minuter övertidsarbete (för kollektivavtalet för den privata socialservicebranschen 116 h 30 min).

.