Jourarbete

Jourarbete är arbete där arbetstagaren kallas in på arbete under fritiden efter att arbetstagaren avlägsnat sig från arbetsplatsen. Arbetstagaren ska infinna sig på arbetsplatsen inom en viss tid efter inkallelsen, som fastställs i kollektivavtalen. För jourarbete betalas de ersättningar som fastställs i kollektivavtalen. Det finns också många lokala avtal om ersättningarna för jourarbete.

Se också: Arbets- och tjänstekollektivavtal