7.3.2023 medlemsbrev: Avtal om löneförhöjningar för 2023 och 2024 uppnått – medlemmar som arbetar inom småbarnspedagogiken betalas ut två engångsersättningar i juni

En avtalsuppgörelse om löneförhöjningar för åren 2023 och 2024 har nåtts i förhandlingarna mellan kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT och huvudavtalsorganisationerna. Under höstens avtalsförhandlingar var de slutliga höjningarna kopplade till vissa mansdominerade exportförbunds avtalslösningar med så kallad stupstock. 

Tack vare det förhandlingsresultat som SuPer idag godkänt höjs AKTA-lönerna i år med totalt 4,1 %. Höjningarna omfattar både allmänna höjningar, som direkt höjer lönerna för samtliga anställda, och en justeringspott, vars fördelning förhandlas lokalt. 

Höjningar 2023

  • Den allmänna höjningen planerad för den 1.6.2023 är 2,2 %. Den tidigare överenskomna höjningen på 1,5 % kommer därmed att öka med 0,7 % i och med det nu överenskomna avtalet.
  • Den 1.6.2023 lokalt förhandlingsbara justeringspotten är 0,7 %. 
  • Utöver detta erhåller de anställda två engångsersättningar. Engångsersättningarna är till sin storlek 467 euro och 120 euro. Förutsättningen för att få engångsersättningar är att anställningsförhållandet har inletts senast den 2.5.2023 och fortfarande är i kraft den 31.5.2023. Engångsersättningen betalas ut den 30.6.2023.

Höjningar 2024

  • Den allmänna höjningen planerad för den 1.6.2024 är 2,27 %.
  • Den 1.6.2024 lokalt förhandlingsbara justeringspotten är 0,73 %.
  • År 2024 betalas ingen separat engångsersättning ut. 

SuPers ordförande Silja Paavola är mycket nöjd med effekterna av det nya avtalet.

– Tack vare resultatet minskar löneskillnaderna inom kvinnodominerade områden jämfört med mansdominerade områden. Det handlar om en konkret handling – om att få högre lön inom ett kvinnodominerat område. Det är också vad beslutsfattarna i sina festtal har uttryckt en önskan om. Det känns bra att fortsätta arbetet nu.

Förhandlingar angående justeringspotten

Den lokala justeringspotten förhandlas separat i varje kommun. SuPers förhandlare är i första hand kommunala förtroendepersoner, fackavdelningarnas ordförande eller särskilt utsedda förhandlare. SuPer utbildar samtliga förhandlare gällande förhandlingar om användningen av en justeringspott. 

SuPers mål med fördelningen av justeringspotten är att säkerställa löneförhöjningar för sektorer med brist på arbetskraft inom kommunsektorn, vilka särskilt utgörs av barnvårdare och skolgångsassistenter. 

Majoriteten av de SuPer-medlemmar som arbetar i kommunerna arbetar som barnvårdare inom småbarnspedagogiken. Av denna anledning är SuPer det bästa förbundet för att främja barnvårdarnas och skolgångsassistenternas intressen. De flesta av våra medlemmar inom kommunsektorn arbetar inom dessa två yrken.

SuPers arbete till förmån för barnvårdare och skolgångsassistenter fortsätter också i olika arbetsgrupper. Förbundet ansöker om klädpengar för anställda inom småbarnspedagogiken och driver på för förbättringar av pauser i arbetet och annan finjustering av arbetsskiften.

Läs mediemeddelandet 7.3.