7.3.2023 medlemsbrev: Höjningarna för anställda inom social- och hälsosektorn nästan dubbelt så höga som för exportsektorn – se SOTE-avtalets löneförhöjningar för åren 2023 och 2024

SuPers förbundsstyrelse godkände den 7.3.2023 det förhandlingsresultat som nåddes i förhandlingarna mellan kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT och huvudavtalsorganisationerna. Det gällde förhandlingar om en så kallad stupstock, där de slutliga höjningarna för 2023 och 2024 var kopplade till vissa exportförbunds avtalslösningar. 

Som ett resultat av förhandlingsresultatet kommer SOTE-avtalets löner att år 2023 höjas med totalt 6,7 % (inklusive en engångsersättning om 1,1 %) och år 2024 med totalt 6,5 %, d.v.s. sammanlagt 13,2 %. 

SuPers ordförande Silja Paavola är mycket nöjd med effekterna av det nya avtalet.

– Tack vare resultatet minskar löneskillnaderna inom kvinnodominerade områden jämfört med mansdominerade områden. Det handlar om en konkret handling – om att få högre lön inom ett kvinnodominerat område. Det är också vad beslutsfattarna i sina festtal har uttryckt en önskan om. Det känns bra att fortsätta arbetet nu.

Resultatet gäller den offentliga sektorn.

Läs mediameddelande 7.3.

De slutliga höjningsprocenterna för åren 2023 och 2024 

Höjningarna för år 2023 är:

1.6.2023 allmän höjning                      2,2 %

1.6.2023 lokal justeringspott               0,4 % + 0,3 % (om ingen överenskommelse nås om fördelningen av 0,3 % betalas hälften som allmän höjning och hälften beslutas av arbetsgivaren)

1.6.2023 lokal justeringspott               1,2 % av löneprogrammet för kommunerna och välfärdsområdena

1.6.2023 lokal pott                               1,5 % av SOTE-avtalets särlösning

30.6.2023 engångsersättning             467 €
 
Engångsersättning: Samtliga anställda/tjänsteinnehavare i kommunerna och välfärdsområdena som har varit i kontinuerlig anställning/tjänst under perioden 2.5–31.5.2023 betalas en engångsersättning om 467 euro den 30.6.2023.

Höjningarna för år 2024 är:

1.6.2024 lokal justeringspott               0,4 % av löneprogrammet för kommunerna och välfärdsområdena

1.6.2024 allmän höjning                      2,27 % av SOTE-avtalet

1.6.2024 lokal justeringspott               0,73 % av SOTE-avtalet

1.6.2024 lokal justeringspott               0,6 % av löneprogrammet för kommunerna och välfärdsområdena

1.10.2024 lokal pott                             2,5 % av SOTE-avtalets särlösning

Det allmänna tjänste- och arbetskollektivavtalet för välfärdssektorn (VÄLKA) träder i kraft retroaktivt

I samma sammanhang avtalades ett nytt allmänt tjänste- och arbetskollektivavtal för välfärdssektorn (VÄLKA). Avtalet träder i kraft retroaktivt den 1.3.2023.