26.1.2018

Yksityisellä sosiaalipalvelualalla neuvottelut jatkuivat

Neuvotteluissa keskityttiin 26.1. erityisesti yksityisen sosiaalipalvelualan suurimpiin epäkohtiin eli palkkauksen jälkeenjääneisyyteen ja 0-sopimuksiin. TSN haluaa löytyy molempiin epäkohtiin järkevät ratkaisut neuvotteluteitse.

SuPer ja muut työntekijäjärjestöt toivat esiin lukuisia esimerkkejä sopimusalan käytännön tilanteista, joissa nollasopimuksia käytetään työpaikoilla paikkaamaan pysyvää työvoimantarvetta. Yksityisellä sosiaalipalvelualalla, pienipalkkaisten naisvaltaisten työpaikkojen työntekijät, joilla teetetään vaihtelevaa työaikaa (0-116.30), joutuvat usein kantamaan yrittäjäriskin, joka kuuluu työnantajalle.

Lisäksi molempien puolien kaikista sopimustavoitteista keskusteltiin tiiviissä mutta rakentavassa hengessä. Neuvottelut jatkuvat tiistaina 30.1.