Henkilönsuojaimet

Henkilönsuojaimet ovat työntekijän käyttämiä välineitä ja varusteita, jotka suojaavat häntä tapaturmilta ja sairastumisen vaaralta työssä.

Henkilönsuojaimia ovat muun muassa hengityksen-, kuulon-, pään-, silmien-, käsien- ja jalkojensuojaimet.

Henkilönsuojainten asianmukainen käyttö vähentää työssä haittaa tai vaaraa aiheuttaville tekijöille altistumista ja estää uusien ammattitautitapausten syntymistä. Työntekijän on tärkeä saada koulutusta suojainten käyttöön.

Suojainten hankinta on työnantajan vastuulla

Työnantajan tulee huolehtia suojainten hankinnasta, jotta työntekijöiden tapaturmat ja sairastumiset voidaan estää. Suojaimien tarve perustuu työpaikalla tehtävään riskinarviointiin. 

Arvioinnissa huomioidaan:

  • työpaikan olosuhteet
  • työntekijän terveydelle ja turvallisuudelle aiheuttavat haitta- ja vaaratekijät
  • ergonomia
  • työntekijän terveydentila.

Työasu eli suojavaate on myös henkilönsuojain suojatessaan mekaanisilta tai kemiallisilta haittavaikutuksilta, kuten roiskeilta, vereltä ja muilta eritteiltä. Suojavaate voi myös estää tartuntoja potilaasta työntekijään tai työntekijästä potilaaseen.

Työterveyshuollon on tärkeää antaa tietoa suojainten käytöstä työpaikkaselvitysten ja terveystarkastusten yhteydessä.

Alakohtaisissa työehtosopimuksissa saattaa olla erillismääräyksiä esimerkiksi suojavaatteen tai suojalasien hankinnasta, kustannuksista ja huollosta.

Työntekijä on velvollinen käyttämään työantajan hankkimia suojaimia, mutta myös kertomaan niiden mahdollisista terveyttä haittaavista tekijöistä työnantajalle. Työnantajan täytyy varmistaa, että käytettävät henkilönsuojaimet ovat turvallisia. 

Lue lisää:

Työterveyslaitos: Malliratkaisu, hengityksensuojaimet
Työterveyslaitos: Suojakäsineet
Työterveyslaitos: Suojainten lainsäädäntö