Usein kysyttyä työsuojelusta

 

Mistä apua ongelmatilanteisiin? »

 


Minua on jo pitkään kiusattu työpaikallamme. Mitä minun tulisi tehdä asian johdosta?

Sinun tulee ilmaista häiritsijälle, ettet hyväksy hänen menettelyään. Jos et uskalla kohdata kiusaajaa yksin, voit pyytää työtoverin tai työsuojeluvaltuutetun apua ja yhdessä hänen kanssaan pyytää häiritsijää muuttamaan menettelyään.

Sinun kannattaa myös kirjata ylös häirinnän ilmenemismuodot, toistuvuus ja sen, miten itse olet tilanteessa reagoinut (eli mitä? missä? milloin? kuka?). Jos häiritsijä kielloista välittämättä jatkaa kiusaamistasi, sinun on ilmoitettava hänelle, että viet asian työnantajan (linjaorganisaation) käsittelyyn. Jos kiusaaminen jatkuu edelleen, tulee sinun saattaa asia esimiehesi tietoon ja pyytää häntä puuttumaan tilanteeseen. Paikallaan on usein myös kääntyä asiassa oman työterveyshuollon puoleen. Jos esimies ei ryhdy asiassa mihinkään toimenpiteisiin, tulee sinun kääntyä asiassa hänen esimiehensä puoleen.

Työnantajalla on työturvallisuuslain perusteella velvollisuus puuttua hänen tietoonsa saatettuun kiusaamiseen. Jos työnantaja ei tee asiassa mitään, voidaan kiusaamisasia saattaa työpaikkaasi valvovan työsuojeluviranomaisen tutkittavaksi.

Aloitan työt ensi viikolla uudessa työpaikassa. Onko työnantaja velvollinen perehdyttämään minut työpaikalla käytössä oleviin laitteisiin ja käytäntöihin?

Työnantajalla on työturvallisuuslain 14 §:n nojalla velvollisuus huolehtia siitä, että kaikki työntekijät ovat riittävän perehdytettyjä työpaikan työolosuhteisiin, työvälineisiin, koneisiin ja laitteisiin sekä turvallisiin työmenetelmiin. Työntekijä tulee perehdyttää työpaikan haitta- ja vaaratilanteisiin sekä niiden välttämiseen. Opetuksen ja ohjauksen tavoitteena on, että työntekijä osaa tehdä työnsä oikein ja oikeilla työtavoilla.

Työkykyni on alentunut pysyvästi. Voiko työnantaja irtisanoa minut tästä syystä?

Työntekijää ei saa irtisanoa sairauden, vamman tai tapaturman takia, ellei työntekijän työkyky ole näiden vuoksi vähentynyt olennaisesti ja niin pitkäaikaisesti, ettei työnantajalta voida kohtuudella enää edellyttää sopimussuhteen jatkamista. Työnantajan on kuitenkin ennen irtisanomista selvitettävä, olisiko irtisanominen vältettävissä sijoittamalla työntekijä muuhun työhön, jonka tekeminen hänen jäljellä oleva työkykynsä huomioon ottaen olisi mahdollista.

Ennen kuin sinut voidaan irtisanoa, tulee sinulle tehdä työkyvynarviointi työterveyshuollossa. Tarvittaessa tulee käyttää myös ulkopuolisia asiantuntijoita. Työkyvynarvioinnin perusteella työnantajan tulee selvittää, olisiko sinulle mahdollista tarjota jotain muuta koulutustasi ja ammattitaitoasi vastaavaa työtä, jota pystyt tekemään alentuneella työkyvylläsi.

Jos esimerkiksi olet kunnan palveluksessa, on työnantajan tarkasteltava koko kunnan aluetta etsiäkseen sinulle sopivaa työtä. Työ voi olla täysin erilaista kuin aiemmin tekemäsi työ (esim. jos olet työskennellyt vanhainkodissa, voidaan sinulle tarjota työtä päivätoiminnasta tai kouluavustajana). Mikäli kieltäydyt ottamasta vastaan sinulle tarjottua työtä, voi työnantaja tällöin irtisanoa työsopimuksesi, koska et enää kykene terveydentilasi takia tekemään työsopimuksesi mukaisia töitä.