Työhyvinvointi

Työhyvinvointi tarkoittaa, että työ on turvallista, terveellistä ja mielekästä, ja sitä tekevät ammattitaitoiset työntekijät hyvin johdetussa organisaatiossa. Työhyvinvoinnin tavoitteena on pitää työntekijät terveinä ja työkykyisinä koko työuran ajan.

SuPerin jäsenten työhyvinvointia ja työssä jaksamista uhkaavat eniten:

  • vuorotyö ja ylipitkät työajat
  • ristiriitakokemukset esimiesten ja alaisten välillä
  • ristiriitakokemukset työntekijöiden välillä
  • työn fyysinen ja henkinen kuormittavuus sekä
  • väkivalta ja sen uhka.

Esimiesten ja työnantajien rooli työhyvinvoinnissa

Esimiehillä on keskeinen rooli työhyvinvoinnin mahdollistajana, työyhteisönsä tukijana ja kehittäjänä. Esimies tukee työyhteisönsä mahdollisuuksia toteuttaa perustehtävää ja henkilöstönsä taitoja toimia itsenäisesti. Esimies varmistaa myös, että yhteistyö sujuu ja työyhteisössä voi saada tukea toisilta.

Työnantaja vastaa hyvästä johtamisesta ja työntekijöiden yhdenvertaisesta kohtelusta. Työntekijällä on kuitenkin suuri vastuu oman työkykynsä ja ammatillisen osaamisesta ylläpitämisestä. Itse kukin meistä voi vaikuttaa myös työpaikan myönteiseen ilmapiiriin. Jokaisen työntekijän tulee huolehtia paitsi omasta perustehtävästään, myös terveydestään ja turvallisuudestaan sekä omalta osaltaan työyhteisön hyvinvoinnin toteutumisesta.

Hyvinvointia työssä voidaan parantaa esimerkiksi kehittämällä työoloja ja ammatillista osaamista, työkykyä ylläpitävällä toiminnalla (tyky-toiminta) sekä työterveyshuollon avulla. Hyvinvoinnin kasvaessa työn tuottavuus ja työhön sitoutuminen kasvaa ja sairauspoissaolojen määrä laskee.

Työhyvinvointikortti

Hyvä tapa edistää työhyvinvointia on käydä työhyvinvointikortti-koulutus. Se on tarkoitettu esimiehille, henkilöstön edustajille ja kaikille työhyvinvoinnista kiinnostuneille. Koulutuksessa käydään läpi työhyvinvointiin liittyviä lakeja, lisäksi siellä saa tietoa työhyvinvoinnin johtamista, työyhteisön toiminnasta ja terveydestä sekä työkyvystä. Lue lisää osoitteessa työhyvinvointikortti.fi.