Terveelliset työajat

Työajat vaikuttavat keskeisesti kolmeen hyvinvoinnin osa-alueeseen: terveyteen, työturvallisuuteen ja työn sekä muun elämän yhteensovittamiseen. Työajat vaikuttavat vahvasti ihmisen kykyyn toimia oikein erilaisissa tilanteissa. Tämä puolestaan vaikuttaa mm. työturvallisuuteen.

Tapaturmariski työssä kasvaa oleellisesti, jos tehdään ylipitkiä työpäiviä ja työskenneltäessä öisin tai hyvin varhain aamulla.

Kaikkein terveellisin työaikamuoto ihmiselle on tutkimusten mukaan säännöllinen päivätyö. Kaikissa töissä tätä työaikamuotoa ei kuitenkaan ole mahdollista käyttää.

Työturvallisuuslain vaarojen arviointia koskevaa säännöstä (10 §) muutettiin 1. kesäkuuta 2013. Työnantajan on säännösmuutoksen perusteella selvitettävä myös työajoista johtuvat työturvallisuutta vaarantavat asiat.

Työnantajan tulee ottaa vaarojen selvittämisessä huomioon esimerkiksi seuraavia seikkoja:

  • työpäivien pituus
  • työntekijän mahdollisuus itse säätää työpäivän pituutta
  • kokonaistyöaika
  • peräkkäisten työvuorojen toistuvuus,
  • työvuorojen kiertosuunta,
  • ylityöt ja niiden määrä,
  • työn suorittamisajankohta,
  • työaikojen ennakoitavuus,
  • työhön sidonnaisuuden aiheuttama kokonaiskuormitus sekä
  • työntekijöiden mahdollisuus riittävään palautumiseen työpäivän aikana ja niiden välillä.