Sisäilma

Hyvä sisäympäristö lisää työssä jaksamista ja työn tuottavuutta. Parhaimmillaan se myös edistää työntekijöiden terveyttä ja työhyvinvointia. Työpaikkojen sisäilmassa on usein ongelmia, joita syntyy väärästä lämpötilasta sekä huonosta ilman kosteudesta ja epäpuhtauksista. Esimerkiksi huoneilman kuivuus aiheuttaa pölyn leviämistä sekä silmien ja limakalvojen kuivumista, joista seurauksena voi olla hengityselinsairauksia ja allergioita.

Kun työpaikan vaaroja arvioidaan, tulee selvitystyössä kiinnittää huomiota myös sisäilman laatuun. Sisäilman laatuun vaikuttavat muun muassa rakennuksen kunto, ilmastointi ja lämmitys. Maakellarin haju, pintojen kupruilevat maalit ja värien muuttuminen sekä näkyvä homekasvusto viittaavat useimmiten rakennuksen kosteusvaurioon.

Sisäilmaoireista viestivät oireet, jotka helpottavat muualla ollessa:

  • nenän ja kurkun oireet
  • äänen menetys, silmien ärsytys
  • iho-oireet, päänsärky
  • pahoinvointi
  • huimaus
  • väsymys
  • usein toistuvat hengitystietulehdukset (esimerkiksi poskiontelon- tai keuhkoputkentulehdus).

Sisäilman huono laatu on arvioitu yhdeksi maamme suurimmista ympäristöterveysongelmista. Kosteus- ja homevauriot aiheuttavat merkittäviä terveydellisiä haittoja ja suuria kustannuksia yhteiskunnalle.

Myös sosiaali- ja terveydenhuoltoalan työpaikoilla homesienten aiheuttamiksi todettujen hengitystieallergioiden suuri määrä johtuu jatkuvista työpaikkojen sisäilmaongelmista. Sairaaloiden kunto on monin paikoin huono, jolloin työntekijät altistuvat kosteus- ja homevauriomikrobeille. Pahimmillaan altistuminen voi viedä työkyvyn.

Työnantajalla vastuu työtilojen terveellisyydestä

Vastuu terveellisistä työtiloista on työnantajalla. Työnantajalla on velvollisuus ottaa yhteyttä kiinteistön omistajaan heti, kun rakennuksessa havaitaan ongelmia. Työnantajan tulee tiedottaa myös työterveyshuollolle tilojen kunnosta.

Työterveyshuolto toimii asiantuntijana, kun arvioidaan kosteus- ja homevaurion aiheuttamaa terveysvaaraa työntekijöille.

Aluehallintovirastojen työsuojelun vastuualueiden tarkastajien tehtäviin kuuluu valvoa työympäristön turvallisuutta. Työpaikkatasolla kosteusvauriomikrobien aiheuttamiin ongelmiin tulee suhtautua vakavasti ja ehkäistä mikrobien aiheuttamia terveyshaittoja nykyistä tehokkaammin. 

Lue lisää: