Työtapaturma

Mikä on työtapaturma?

Tapaturmalla tarkoitetaan äkillistä, ennalta arvaamatonta ja ulkoisen tekijän aiheuttamaa tapahtumaa, josta on seurauksena vamma tai sairaus.

  • Kyseessä on työntekijän tahdosta riippumaton tapahtuma eli henkilön kannalta odottamaton ja yllättävä.                   
  • Äkillisyys tarkoittaa tapahtuman yhtäkkisyyttä ja nopeutta (esim. kaatuminen, putoaminen, törmäys).
  • Ulkoisella tekijällä tarkoitetaan vahingoittuneesta riippumatonta seikkaa, joka aiheuttaa vahingon, esimerkiksi kadun liukkaus, kuoppa tiessä, päälle kaatuva esine, käteen osuva terävä esine.

Tapaturman tulee sattua joko työssä (työtä tehdessä) tai työstä johtuvissa olosuhteissa. Työstä johtuvilla olosuhteilla tarkoitetaan erilaisia tilanteita varsinaisen työnteon ulkopuolella. Tällöin tapaturma korvataan vain joko työpaikalla, työpaikkaan kuuluvalla alueella, matkalla kotoa työhön ja päinvastoin tai työntekijän ollessa työnantajan asialla sattuneena.

Varsinaisen tapaturman lisäksi korvataan myös työliikekipeytyminen. Tällainen vamma on esimerkiksi työliikkeen yhteydessä tapahtunut lihaksen tai jänteen kipeytyminen, joka on tapahtunut ilman tapaturmaa työntekijän suorittaessa yksittäistä kuormittavaa työliikettä.

Tapaturmana korvataan pahoinpitelystä tai muusta toisen henkilön tahallisesta teosta aiheutunut vamma tai sairaus.

Kuinka toimin työtapaturman sattuessa?

Ilmoita työtapaturmasta työnantajalle ja hakeudu viipymättä lääkäriin

Työtapaturman sattuessa työntekijän on ilmoitettava asiasta välittömästi työnantajalle. Työnantaja antaa tällöin vahingoittuneelle vakuutustodistuksen, jonka avulla vahingoittunut saa sairaanhoidon ja lääkärin määräämät lääkkeet maksutta. Jos vakuutustodistus ei ole mukanasi, voit joutua itse maksamaan hoidon ja lääkkeet. Tällöin korvataan maksamasi kulut kuitteja vastaan vakuutuslaitoksesta. Lääkäriin tulee hakeutua viipymättä tapaturman satuttua!

Työantaja ilmoittaa tapaturmasta vakuutuslaitokselle

Työnantajan velvollisuus on ilmoittaa tapaturmasta vakuutuslaitokselle. Tämä tapahtuu erityisellä tapaturmailmoituslomakkeella, jossa annetaan kaikki tarpeelliset tiedot muun muassa työsuhteesta (esim. palkkatiedot) ja tehdystä työstä sekä tapaturman sattumisolosuhteista.

Varmista, että työnantajasi on täyttänyt ja lähettänyt tapaturmailmoituksen. Hoitava lääkäri lähettää tarvittavan lääkärintodistuksen suoraan vakuutuslaitokseen.

Jos työnantaja ei tee tapaturmailmoitusta, voit itse saattaa korvausasian vireille. Tee vakuutuslaitokselle kirjallinen ilmoitus, josta käyvät ilmi henkilötietosi, työnantajan nimi ja osoite sekä missä, milloin ja miten tapaturma sattui.

Tapaturmailmoitus tehdään siihen vakuutuslaitokseen, josta työnantaja on ottanut vakuutuksen. Vakuutusyhtiön nimen ja osoitteen on oltava näkyvissä työpaikalla esimerkiksi ilmoitustaululla. Jos et saa selville oikean vakuutusyhtiön nimeä, voit tehdä ilmoituksen mihin tahansa tapaturmavakuutuslaitokseen.

Jos työnantajalla ei ole vakuutusta, Tapaturmavakuutuskeskus huolehtii korvausasian käsittelystä.

Vakavista, kuten kuolemaan johtaneista tapaturmista on aina ilmoitettava myös poliisille ja työsuojeluviranomaisille.

Lisätietoja:

www.tvl.fi
Työsuojelu: työtapaturma