Työssä jatkaminen

Ikääntyneiden työntekijöiden työssäjatkamiseen vaikuttavat monet seikat. Varmuus työpaikan säilymisestä on ikääntyvien työntekijöiden mielestä tärkein pitkään työssä jatkamista tukeva tekijä. Muut tekijät ovat:

  • työntekijän terveys  
  • työolot ja
  • ihmisen omat vaihtoehtoiset toiveet, joissa kyse ei ole työn puutteesta, työkyvyttömyydestä eikä huonoista työoloista, vaan ihmisten omasta halusta tehdä muutakin kuin työtä.

Työssä jatkamisen kannalta keskeistä on, miten työpaikalla suhtaudutaan ikääntyvään työntekijään. Työpaikalla tulee huomioida työntekijöiden ikäsidonnaiset tarpeet, kuten riittävä palautumisaika työn kuormituksesta.

Työpaikalla tarvitaan tietoa ikääntymisestä ja iän vaikutuksista työkykyyn sekä oikeaa asennetta. Työelämää tulee muokata siten, että se palvelee kaikenikäisiä ammattilaisia.

Työssä jatkamista voi edistää hakeutumalla työterveyshuollon kautta KELA:n kuntoutukseen.

Ammatillinen kuntoutus

Ammatillinen kuntoutus auttaa pysymään työelämässä terveydellisistä rajoitteista huolimatta. Sen avulla voidaan löytää terveydentilalle paremmin soveltuvia tehtäviä tai helpottaa paluuta omaan työhön pitkän sairausloman jälkeen. Vaikka sairaus estäisi nykyisessä työssä jatkamisen, löytyy usein muita työtehtäviä, joihin työkykyä riittää.

KIILA-kuntoutus – ammatillinen kuntoutus työssä oleville

KIILA-kuntoutuksen tavoitteena on parantaa ja tukea työntekijän työkykyä sekä edistää hänen pysymistään työelämässä. Kohderyhmänä ovat työssä olevat alle 67-vuotiaat henkilöt, jotka ovat vakituisessa työsuhteessa tai jotka työskentelevät määräaikaisissa, toistuvissa työsuhteissa. Tämä käsittää myös yrittäjät. Kuntoutusperusteen määrittää henkilön ajankohtainen ja yksilöllinen kuntoutustarve.

Lue Kelan verkkosivuilta Kiila-kuntoutuksesta. 

Tutustu myös: