• Missä tapauksissa sallittua?

  KVTES:

  Työpistettä ja/tai työtehtäviä voidaan muuttaa aina työntekijän kanssa sopien.
  Jos työsopimuksessa on sovittu ensisijainen työn suorittamispaikka, mutta kuitenkin määritelty työskentelyalueeksi esimerkiksi koko kunnan alue, voi työnantaja tällöin muuttaa työn suorittamispaikkaa yksipuolisesti, kunhan muutos on kohtuullinen matkan ja työhön sidonnaisuuden suhteen ja uusi työn suorittamispaikka on työskentelyalueen sisällä.

  - Työntekijällä voidaan teettää työntekijän koulutusta tai osaamista vastaavaa työtä, vaikkei ne olisikaan juuri työsopimuksessa sovittuja tehtäviä.
  - Vaikka työnsuorittamispaikka ja työtehtävät olisi nimenomaisesti sovittu, eikä työsopimuksessa ole merkintää työnantajan alueesta, voi työnantaja siirtää työntekijän määräaikaisesti toiseen työpisteeseen tai toisiin tehtäviin enintään 8 viikon ajaksi kerrallaan.

  Jos työnantajalla on työsopimuksen irtisanomisperuste, tulee työnantajan selvittää, onko irtisanominen vältettävissä siirtämällä työntekijä toiseen tehtävään tai yksikköön, lisäksi työsopimuksen mukaisia työtehtäviä voidaan muuttaa samalla perusteella.

  SOSTES, TPTES, AVAINTES:

  Työpistettä ja/tai työtehtäviä voidaan muuttaa aina työntekijän kanssa sopien.
  Jos työsopimuksessa on sovittu ensisijainen työn suorittamispaikka, mutta kuitenkin määritelty työskentelyalueeksi esimerkiksi kaikki työnantajan toimipisteet, voi työnantaja tällöin muuttaa työn suorittamispaikkaa yksipuolisesti, kunhan muutos on kohtuullinen matkan ja työhön sidonnaisuuden suhteen ja uusi työn suorittamispaikka on työskentelyalueen sisällä.

  Työntekijällä voidaan teettää työntekijän koulutusta tai osaamista vastaavia tehtäviä, vaikkeivat ne olisikaan juuri työsopimuksessa sovittuja tehtäviä.

  Jos työnantajalla on työsopimuksen irtisanomisperuste, tulee työnantajan ennen työsopimuksen irtisanomista selvittää, onko irtisanominen vältettävissä siirtämällä työntekijä toiseen tehtävään tai yksikköön. Jos työnantajalla on työsopimuksen irtisanomisperuste, voidaan työsopimuksessa sovittuja työtehtäviä ja työntekopaikkaa muuttaa irtisanomisaikaa noudattaen.

  Jaa somessa tai lähetä sähköpostilla
 • Työpisteen/tehtävän vaihtuminen terveydentilasta johtuvista syistä

  Kun työpistettä ja/tai työtehtäviä muutetaan terveydentilasta johtuvista syistä, lääkärinlausunto määrää sen, minkälaisiin tehtäviin työntekijä on siirrettävissä. Työnantajan tulee selvittää, onko työnantajalla tarjota työntekijän työkyvylle sopivia tehtäviä. Ensisijaisesti työntekijä tulee siirtää työsopimuksessa sovittuja tehtäviä vastaaviin tehtäviin. Toissijaisesti selvitetään muut työntekijälle soveltuvat tehtävät.

  Jaa somessa tai lähetä sähköpostilla
 • Vaikuttaako työtehtävien muutos palkkaan?  

  Työehtosopimuksissa voi olla määräyksiä palkan muuttamisesta, jos työtehtävät ovat muuttuneet:

  KVTES:
  Tehtäväkohtainen palkka tulee tarkistaa ja oikaista heti siirron yhteydessä, jos uusi tehtävä tai sen vaativuus on korkeampi tai uusi tehtävä kestää vähintään kaksi viikkoa.

  Jos tehtäväkohtainen palkka on matalampi, voidaan palkantarkistus tehdä vasta 8 viikon kuluessa tehtävän muutoksesta.

  Jos työntekijä on oma-aloitteisesti hakenut tehtävään, jonka tehtävämukainen palkka on alempi, tarkistetaan hänen palkkauksensa muutosajankohdasta lähtien.

  AVAINTES:
  Mikäli työnantaja siirtää työntekijän tilapäisesti, vähintään 6 työpäivän ja enintään 8 viikon ajaksi kerrallaan toiseen ja korkeammin palkattuun palkkaryhmän työhön, työntekijälle maksetaan siirron alusta lukien kyseisen palkkaryhmän mukainen peruspalkka. Pätevyyden puuttuessa palkka voi olla alempi. Työntekijän tulee kuitenkin saada vähintään entistä työtään vastaavaa peruspalkkaa.

  Jos työntekijä siirretään tilapäisesti enintään 8 viikon ajaksi alemmin palkattuun työhön, hänen peruspalkkansa määräytyy tältä ajalta entistä työtä vastaavan peruspalkan mukaan.

  Jaa somessa tai lähetä sähköpostilla
 • Voiko työnantaja muuttaa työtehtäviä?

  Työntekijä on velvollinen tekemään työsopimuksen mukaista työtä. Työnantaja voi kuitenkin tehdä työtehtäviin vähäisiä muutoksia työnantajan työnjohto-oikeuden perusteella.

  Olennaiset muutokset sen sijaan edellyttävät, että työnantajalla on irtisanomisperuste ja muutoksen osalta on noudatettava irtisanomisaikaa. Tällöin työnantaja irtisanoo työsopimuksen ja tarjoaa työntekijälle irtisanomisajan kuluttua uusilla ehdoilla työtä.

  Vaihtoehtoisesti työnantaja ilmoittaa muutoksista irtisanomisaikaa noudattaen ja jättää hyväksynnän työntekijälle. Jos työntekijä ei hyväksy uusia ehtoja, työsuhde päättyy irtisanomisajan kuluttua.

  Työehtosopimuksissa voi olla määräyksiä työtehtävien muuttamisesta:

  KVTES/AVAINTES:
  Työtehtäviä voidaan muuttaa tilapäisesti. Työnantaja voi siirtää työntekijän toisiin, työntekijän koulutuksen ja työkokemuksen huomioiden sopiviin työtehtäviin enintään 8 viikon ajaksi.

  Jaa somessa tai lähetä sähköpostilla
 • Voiko työnantaja muuttaa työskentelypaikkaa?  

  Jos työsopimuksessa on yksiselitteisesti sovittu työnsuorittamispaikaksi tietty toimipiste, työntekijää ei voida siirtää ilman suostumusta toiseen toimipisteeseen. Jos työntekopaikaksi on määritelty esimerkiksi sairaanhoitopiiri tai työnantajan kaikki toimipisteet, työtekopaikkaa voidaan muuttaa saman sairaanhoitopiirin tai toimipisteiden sisällä.

  Mikäli työnantajalla on irtisanomisperuste koskien työntekopaikkaa, muutos voidaan toteuttaa käymällä yt-neuvottelut ja noudattamalla irtisanomisaikaa.

  Työntekopaikan muuttamisesta voi olla määräyksiä myös työehtosopimuksessa:

  KVTES / AVAINTES
  Työntekijä voidaan tilapäisesti siirtää toisiin työtehtäviin ja toiseen työpisteeseen. Vaikka työskentelypaikka olisi nimenomaisesti työsopimuksessa sovittu, voi työantaja siirtää työntekijän määräaikaisesti toisiin työtehtäviin ja työpisteeseen enintään 8 viikon ajaksi.

  Jaa somessa tai lähetä sähköpostilla

Etkö löytänyt vastausta kysymykseesi? Käänny esimiehesi, luottamusmiehesi tai ammattiosastosi puheenjohtajan puoleen. Katso myös: apua ongelmatilanteisiin »

Ohjeet koronaan liittyen:
www.superliitto.fi/korona

Anna palautetta ja auta meitä kehittämään palvelua. Lähetä kehitysehdotuksesi Usein kysytyt kysymykset -palstaan liittyen sähköisellä lomakkeella »