• Mitä lojaliteettivelvoite tarkoittaa?

  Työntekijän on tehtävä työnsä huolellisesti noudattaen niitä määräyksiä, joita työnantaja antaa toimivaltansa mukaisesti työn suorittamisesta.

  Työntekijän on toiminnassaan vältettävä kaikkea, mikä on ristiriidassa hänen asemassaan olevalta työntekijältä kohtuuden mukaan vaadittavan menettelyn kanssa.

  Lojaliteettivelvoite koskee myös työntekijän vapaa-aikaa.

 • Mitä pitää ottaa huomioon lojaliteettivelvoitteessa?

  Sosiaalisessa mediassa käyttäytymisen säännöt tulisi käydä jokaisella työpaikalla läpi työnantajan ja työntekijöiden kesken. Etenkin aktiivisten some-käyttäjien kannattaa pyytää työnantajalta ohjeistusta siitä, mitä työnantajan mielestä somessa saa kertoa työhön liittyen.

  Työsopimuslain mukaisen yleisen lojaliteettivelvollisuuden mukaan työntekijän on toiminnassaan vältettävä kaikkea, mikä on ristiriidassa hänen asemassaan olevalta työntekijältä kohtuuden mukaan vaadittavan menettelyn kanssa. (TSL 3 luku 1 §)

  Jos somesta käy ilmi työntekijän työnantaja, edustaa hän työnantajaansa myös sosiaalisessa mediassa. Työntekijä ei saa toimillaan aiheuttaa työnantajalleen vahinkoa esimerkiksi levittämällä luottamuksellista, valheellista tai loukkaavaa tietoa.

  Myös työhön liittymättömät yksityishenkilönä julkaistut mielipiteet ja kommentit, joista aiheutuu työnantajalle vahinkoa, saattavat rikkoa lojaliteettivelvollisuutta.

  Pahimmillaan lojaliteettivelvollisuuden rikkominen voi johtaa työntekijän työsopimuksen irtisanomiseen.

  Työnantaja ei voi kuitenkaan kieltää työntekijöitä käyttämästä somea vapaa-ajallaan.

  Jos työpaikallasi ei ole ohjeistusta somen käyttöön liittyen, voit ottaa asian puheeksi esimiehen ja/tai luottamusmiehen kanssa.

Etkö löytänyt vastausta kysymykseesi? Käänny esimiehesi, luottamusmiehesi tai ammattiosastosi puheenjohtajan puoleen. Katso myös: apua ongelmatilanteisiin »

Anna palautetta ja auta meitä kehittämään palvelua. Lähetä kehitysehdotuksesi Usein kysytyt kysymykset -palstaan liittyen sähköisellä lomakkeella »