• Keikkailu toiselle työnantajalle, sivutoimi-ilmoitus/lupa

  Työsopimuslaissa ei ole säädetty työntekijän velvollisuudesta ilmoittaa työnantajalle sivutyöstään tai pyytää työnantajalta lupaa sivutyön tekemiseen.

  Työsopimuslain yleisen lojaliteettivelvollisuuden mukaan työntekijän on kuitenkin toiminnassaan vältettävä kaikkea, mikä on ristiriidassa hänen asemassaan olevalta työntekijältä kohtuuden mukaan vaadittavan menettelyn kanssa.

  Lisäksi on säädetty kilpailevan toiminnan kiellosta, jonka mukaan työntekijä ei saa tehdä toiselle sellaista työtä tai harjoittaa sellaista toimintaa, joka huomioon ottaen työn luonne ja työntekijän asema ilmeisesti vahingoittaa hänen työnantajaansa työsuhteissa noudatettavan hyvän tavan vastaisena kilpailutekona.

  Työntekijä voi siis lähtökohtaisesti tehdä vapaa-aikanaan työtä toiselle työnantajalle, kunhan siitä ei aiheudu haittaa päätoimen hoitamiselle eikä ilmeistä vahinkoa työnantajalle.

  Työsopimuksessa voidaan kuitenkin sopia, että työntekijä on velvollinen ilmoittamaan sivutyön tekemisestä työnantajalle. Vaikka asiasta ei olisi sovittu, sivutyöstä voi halutessaan epäselvyyksien välttämiseksi keskustella työnantajan kanssa etukäteen.

  Jaa somessa tai lähetä sähköpostilla
 • Saako opintovapaalla tai perhevapailla tehdä keikkatyötä?

  Opintovapaa on tarkoitettu opiskelua varten ja perhevapaat lapsen hoitamista varten. Tämä on hyvä pitää mielessä harkitessa työskentelyä em. vapaiden aikana.

  Työskentelystä omalle työnantajalle opintovapaan tai perhevapaiden aikana on sovittava työnantajan kanssa erikseen.

  Myös satunnainen työskentely toiselle työnantajalle opintovapaan tai perhevapaiden aikana on mahdollista. Tavanomaisessa lähihoitajan työssä kilpailevan toiminnan kieltokaan ei lähtökohtaisesti aiheuta estettä työskentelylle toisella työnantajalla.

  Jaa somessa tai lähetä sähköpostilla
 • Sairastuminen keikkatyössä

  Jos työsopimuksesi on ns. "nollatuntisopimus" eli työajasta on esim. 0-116,5 tuntia/3viikossa tai ns. puite-/runkosopimus, jonka mukaan jokaisesta työsopimuksesta sovitaan erikseen, voi sairausajan palkanmaksussa ilmetä ongelmia.

  Nollatuntisopimuksilla tai puitesopimuksilla työskenteleville ei aina laadita työvuoroluetteloja etukäteen, vaan työhön saatetaan pyytää lyhyelläkin varoitusajalla. Tästä voi käytännössä seurata sairausajan palkkaetuuksien menettäminen ensinnäkin sitä kautta, että vuoroja/työsopimuksia ei välttämättä enää tarjota silloin, kun työntekijä ilmoittaa sairaudesta.

  Nollatuntisopimuksella ja puitesopimuksella työskentelevällä on oikeus sairausajan palkkaan sovellettavan työehtosopimuksen ehtojen mukaisesti, jos sairausajalle on jo ehditty vahvistaa tai sopia työvuorot ja työsuhde on jo ehtinyt alkaa. Jos sairausajalle ei ole vahvistettu työvuoroja, ei työnantajalla välttämättä ole sairausajalta palkanmaksuvelvollisuuttakaan. Nollatuntisopimusten osalta voitaisiin joissain tapauksissa katsoa työajan kuitenkin vakiintuneen tiettyyn tuntimäärään pitkään noudatetun käytännön perusteella. Tällöin työnantaja olisi velvollinen maksamaan sairausajan palkkaa, vaikka työvuoroja ei olisi vahvistettu sairausajalle.

  Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimukseen (Sostes)n on otettu tarkempia määräyksiä vaihtelevan työajan sopimuksella työskentelevien oikeudesta sairausajan palkkaan (20 § 4 kohta) Niiden mukaan oikeus sairausajan palkkaan syntyy, jos työkyvyttömyysaikaan kohdistuva työvuoro on merkitty työvuoroluetteloon, siitä on muutoin sovittu taikka olosuhteisiin nähden voidaan pitää selvänä, että työntekijä olisi työkykyisenä ollut työssä. Työvuoroluettelon päättymisen jälkeiseltä ajalta sairausajan palkka määräytyy työntekijän keskimääräisen työajan perusteella. Se lasketaan sellaisen ajanjakson perusteella (esimerkiksi 6 kk tai edellinen lomanmääräytymisvuosi), joka osoittaa sen keskimääräisen työajan, jota hän sairauspoissaolonsa aikana olisi tehnyt.

  Jaa somessa tai lähetä sähköpostilla

Etkö löytänyt vastausta kysymykseesi? Käänny esimiehesi, luottamusmiehesi tai ammattiosastosi puheenjohtajan puoleen. Katso myös: apua ongelmatilanteisiin »

HUOM! Ohjeet ja usein kysytyt kysymykset koronatilanteen vaikutuksista superilaisten työhön löydät
www.superliitto.fi/korona

Anna palautetta ja auta meitä kehittämään palvelua. Lähetä kehitysehdotuksesi Usein kysytyt kysymykset -palstaan liittyen sähköisellä lomakkeella »