• Mitä lojaliteettivelvoite tarkoittaa?

  Työntekijän sananvapaus ei ole rajoittamaton vaan sitä rajoittaa työsopimuslaista seuraava yleinen lojaliteettivelvollisuus työnantajaa kohtaan. Lojaliteettivelvoitteessa on tärkeää huomioida, että se koskee myös vapaa-aikaa. On hyvä muistaa lojaliteettivelvoitteen voimassaolo mm. sosiaalisessa mediassa. Esimerkiksi työntekijä ei saa haukkua työnantajaansa sosiaalisessa mediassa vapaa-ajalla. Työntekijällä on kuitenkin lakiin perustuva oikeus tehdä viranomaiselle ilmoitus työpaikan epäkohdista työturvallisuuslainsäädännön nojalla tai ilmoittaa hoidettavan potilaan asemaan liittyvistä epäkohdista, esim. sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden lakiin perustuva ilmoitusvelvollisuus.

  Jaa somessa tai lähetä sähköpostilla
 • Mitä pitää ottaa huomioon lojaliteettivelvoitteessa?

  Sosiaalisessa mediassa käyttäytymisen säännöt tulisi käydä jokaisella työpaikalla läpi työnantajan ja työntekijöiden kesken. Etenkin aktiivisten some-käyttäjien kannattaa pyytää työnantajalta ohjeistusta siitä, mitä työnantajan mielestä somessa saa kertoa työhön liittyen.

  Työsopimuslain mukaisen yleisen lojaliteettivelvollisuuden mukaan työntekijän on toiminnassaan vältettävä kaikkea, mikä on ristiriidassa hänen asemassaan olevalta työntekijältä kohtuuden mukaan vaadittavan menettelyn kanssa. (TSL 3 luku 1 §)

  Jos somesta käy ilmi työntekijän työnantaja, edustaa hän työnantajaansa myös sosiaalisessa mediassa. Työntekijä ei saa toimillaan aiheuttaa työnantajalleen vahinkoa esimerkiksi levittämällä luottamuksellista, valheellista tai loukkaavaa tietoa.

  Myös työhön liittymättömät yksityishenkilönä julkaistut mielipiteet ja kommentit, joista aiheutuu työnantajalle vahinkoa, saattavat rikkoa lojaliteettivelvollisuutta.

  Pahimmillaan lojaliteettivelvollisuuden rikkominen voi johtaa työntekijän työsopimuksen irtisanomiseen.

  Työnantaja ei voi kuitenkaan kieltää työntekijöitä käyttämästä somea vapaa-ajallaan.

  Jos työpaikallasi ei ole ohjeistusta somen käyttöön liittyen, voit ottaa asian puheeksi esimiehen ja/tai luottamusmiehen kanssa.

  Jaa somessa tai lähetä sähköpostilla
 • Sosiaalisessa mediassa käyttäytyminen

  Jos työnhakijalle tai työntekijälle on tarkoitus tehdä huumausainetesti, työnantajalla on oltava kirjallinen päihdeohjelma, jonka tulee sisältää työpaikan yleiset tavoitteet ja noudatettavat käytännöt päihteiden käytön ehkäisemiseksi ja päihdeongelmaisten hoitoon ohjaamiseksi. Ohjelma voi olla osa työterveyshuollon toimintasuunnitelmaa. Ennen ohjelman hyväksymistä tehtävät on käsiteltävä yhteistoimintamenettelyssä. Muissa kuin yhteistoimintalainsäädännön piiriin kuuluvissa yrityksissä ja julkisoikeudellisissa yhteisöissä työnantajan on ennen päätöksentekoa varattava työntekijöille tai heidän edustajilleen tilaisuus tulla kuulluksi huumausainetestien tehtäväkohtaisista perusteista. (työterveyshuoltolaki 11 § 4 mom.)

  Ainoastaan terveydenhuollon ammattilaiset saavat tehdä huumausainetestejä. Työnantaja vastaa testauksen kustannuksista. Testaustiedot ovat salassa pidettäviä. Alkoholin käytön testauksesta ei säännellä lainsäädännössä muutoin kuin että testin saa suorittaa vain terveydenhuollon ammattilainen. Puhallustestin saa suorittaa myös muu kuin terveydenhuollon ammattilainen. Työntekijällä on oikeus kieltäytyä testauksesta.

  Hoitoonohjauksen käytännön järjestelyt kuuluvat työterveyshuollolle. Voit kysyä päihdeohjelmasta ja sen sisällöstä työpaikkasi työterveyshuollolta tai työsuojeluvaltuutetulta. Päihdeohjelmien sisältö vaihtelee työpaikoittain.

  Jaa somessa tai lähetä sähköpostilla

Etkö löytänyt vastausta kysymykseesi? Käänny esimiehesi, luottamusmiehesi tai ammattiosastosi puheenjohtajan puoleen. Katso myös: apua ongelmatilanteisiin »

HUOM! Ohjeet ja usein kysytyt kysymykset koronatilanteen vaikutuksista superilaisten työhön löydät
www.superliitto.fi/korona

Anna palautetta ja auta meitä kehittämään palvelua. Lähetä kehitysehdotuksesi Usein kysytyt kysymykset -palstaan liittyen sähköisellä lomakkeella »