• Missä tapauksissa työtehtävien tai työpisteen muuttaminen on sallittua?

  KVTES:

  Työpistettä ja/tai työtehtäviä voidaan muuttaa aina työntekijän kanssa sopien.
  Jos työsopimuksessa on sovittu ensisijainen työn suorittamispaikka, mutta kuitenkin määritelty työskentelyalueeksi esimerkiksi koko kunnan alue, voi työnantaja tällöin muuttaa työn suorittamispaikkaa yksipuolisesti, kunhan muutos on kohtuullinen matkan ja työhön sidonnaisuuden suhteen ja uusi työn suorittamispaikka on työskentelyalueen sisällä.

  - Työntekijällä voidaan teettää työntekijän koulutusta tai osaamista vastaavaa työtä, vaikkei ne olisikaan juuri työsopimuksessa sovittuja tehtäviä.
  - Vaikka työnsuorittamispaikka ja työtehtävät olisi nimenomaisesti sovittu, eikä työsopimuksessa ole merkintää työnantajan alueesta, voi työnantaja siirtää työntekijän määräaikaisesti toiseen työpisteeseen tai toisiin tehtäviin enintään 8 viikon ajaksi kerrallaan.

  Jos työnantajalla on työsopimuksen irtisanomisperuste, tulee työnantajan selvittää, onko irtisanominen vältettävissä siirtämällä työntekijä toiseen tehtävään tai yksikköön, lisäksi työsopimuksen mukaisia työtehtäviä voidaan muuttaa samalla perusteella.

  SOSTES, TPTES, AVAINTES:

  Työpistettä ja/tai työtehtäviä voidaan muuttaa aina työntekijän kanssa sopien.
  Jos työsopimuksessa on sovittu ensisijainen työn suorittamispaikka, mutta kuitenkin määritelty työskentelyalueeksi esimerkiksi kaikki työnantajan toimipisteet, voi työnantaja tällöin muuttaa työn suorittamispaikkaa yksipuolisesti, kunhan muutos on kohtuullinen matkan ja työhön sidonnaisuuden suhteen ja uusi työn suorittamispaikka on työskentelyalueen sisällä.

  Työntekijällä voidaan teettää työntekijän koulutusta tai osaamista vastaavia tehtäviä, vaikkeivat ne olisikaan juuri työsopimuksessa sovittuja tehtäviä.

  Jos työnantajalla on työsopimuksen irtisanomisperuste, tulee työnantajan ennen työsopimuksen irtisanomista selvittää, onko irtisanominen vältettävissä siirtämällä työntekijä toiseen tehtävään tai yksikköön. Jos työnantajalla on työsopimuksen irtisanomisperuste, voidaan työsopimuksessa sovittuja työtehtäviä ja työntekopaikkaa muuttaa irtisanomisaikaa noudattaen.

  Jaa somessa tai lähetä sähköpostilla
 • Miten työsopimuksen ehdot vaikuttavat työtehtävien tai työpisteen muuttamiseen?

  KVTES / AVAINTES:

  Jos työn suorittamispaikasta ja/tai työtehtävistä on yksiselitteisesti työsopimuksessa sovittu, näitä ehtoja ei voida muuttaa ilman työntekijän suostumusta. Yksiselitteinen sopiminen työnsuorittamispaikasta tarkoittaa, että työn suorittamispaikka on merkitty nimenomaisesti, eikä paikaksi ole merkitty esimerkiksi työnantajan kaikkia toimipisteitä.

  Työtehtävien osalta tehtävistä on oltava sovittu yksiselitteisesti, eikä työsopimuksessa ole tällöin merkintää työnantajan oikeudesta teettää myös muuta työntekijän koulutukseen tai osaamiseen sopivaa työtä.

  Edellä mainituissa tapauksissa työnantaja voi yksipuolisesti muuttaa ehtoa vain silloin, jos työnantajalla on työsopimuksen irtisanomisperuste.

  Työnantaja voi kuitenkin teettää työehtosopimuksen mukaisesti työntekijällä tietyn määräajan myös muita työtehtäviä tai siirtää työntekijän toiseen työpisteeseen. Katso kohta "Missä tapauksissa työtehtävien tai työpisteen muuttaminen on sallittua?"

  SOSTES / TPTES:
  Jos työn suorittamispaikasta ja/tai työtehtävistä on yksiselitteisesti työsopimuksessa sovittu, näitä ehtoja ei voida muuttaa ilman työntekijän suostumusta. Yksiselitteinen sopiminen työnsuorittamispaikasta tarkoittaa, että työn suorittamispaikka on merkitty nimenomaisesti, eikä paikaksi ole merkitty esimerkiksi työnantajan kaikkia toimipisteitä.

  Työtehtävien osalta tehtävistä on oltava sovittu yksiselitteisesti, eikä työsopimuksessa ole tällöin merkintää työnantajan oikeudesta teettää myös muuta työntekijän koulutukseen tai osaamiseen sopivaa työtä.

  Edellä mainituissa tapauksissa työnantaja voi yksipuolisesti muuttaa ehtoa vain silloin, jos työnantajalla on työsopimuksen irtisanomisperuste.

  Jaa somessa tai lähetä sähköpostilla
 • Työpisteen / tehtävän vaihtuminen terveydentilasta johtuvista syistä

  Kun työpistettä ja/tai työtehtäviä muutetaan terveydentilasta johtuvista syistä, lääkärinlausunto määrää sen, minkälaisiin tehtäviin työntekijä on siirrettävissä. Työnantajan tulee selvittää, onko työnantajalla tarjota työntekijän työkyvylle sopivia tehtäviä. Ensisijaisesti työntekijä tulee siirtää työsopimuksessa sovittuja tehtäviä vastaaviin tehtäviin. Toissijaisesti selvitetään muut työntekijälle soveltuvat tehtävät.

  Jaa somessa tai lähetä sähköpostilla

Etkö löytänyt vastausta kysymykseesi? Käänny esimiehesi, luottamusmiehesi tai ammattiosastosi puheenjohtajan puoleen. Katso myös: apua ongelmatilanteisiin »

Ohjeet koronaan liittyen:
www.superliitto.fi/korona

Anna palautetta ja auta meitä kehittämään palvelua. Lähetä kehitysehdotuksesi Usein kysytyt kysymykset -palstaan liittyen sähköisellä lomakkeella »