8.6. jäsenkirje: SuPer valmis jatkamaan neuvotteluja erillissopimuksesta

SuPer ja Tehy eivät ole mukana kunta-alan erillisratkaisussa, jonka KT, Juko ja JAU sopivat tänään koskien nykyisiä kunta-alan sopimuksia, myös SOTE-sopimusta. Erillissopimuksen mukaiset sopimuskorotukset maksetaan kuitenkin työnantajan tiedotteen mukaan henkilöstön tasapuolisen ja yhdenvertaisen kohtelun vuoksi kaikille kunta-alan työntekijöille, myös superilaisille.   

Haemme edelleen ratkaisua neuvotteluteitse. Toivomme, että kaikki osapuolet valtiovalta mukaan lukien keskittyvät nyt pelastamaan julkiset sote- ja varhaiskasvatuspalvelut ja ratkaisemaan hoitajapulan, joka vain pahenee koko ajan.

Muiden tekemä sopimus ei sido SuPerin ja Tehyn mahdollisuuksia neuvotella hoitajille erillinen ratkaisu. Hoitajien työrauha voidaan ostaa vain hoitajaliitoilta. Etenemme rauhassa tavoitettamme kohti.

SuPer ja Tehy hylkäsivät 11.5.2022 sovittelulautakunnan sovintoehdotuksen, koska se ei sisältänyt uskottavia ratkaisuja hoitajapulaan ja esitetty palkkaohjelma oli tasoltaan liian matala. Kerroimme tuolloin aloittavamme joukkoirtisanoutumisen valmistelut siten, että se voidaan toimeenpanna aikaisintaan, kun muut kuntasektorilla ovat tehneet sopimukset, mutta viimeistään hyvinvointialueiden aloitettua, ellei asiassa saavuteta ratkaisua. 

Ylityö- ja vuoronvaihtokielto voimassa kunta-alalla
Ylityö- ja vuoronvaihtokielto kunta-alalla jatkuu edelleen. SuPerin jäsenet voivat kuitenkin 1.6.-31.8.2022 välisenä aikana omalla päätöksellään ja vapaaehtoisesti tehdä haluamansa määrän ylitöitä ja vaihtaa halutessaan työvuoroja, mutta työnantaja ei voi niihin määrätä. 

Hoitajapula vaatii edelleen ratkaisuja, tämä on MeidänKaikkienAsia. Kiitos kaikille superilaisille, kun olette mukana yhteisessä taistelussa hoitoalan puolesta.