• Milloin alkaa iltatyö ja paljonko siitä tulee maksaa?

  KVTES: Iltatyöllä tarkoitetaan kello 18:00-22:00 välillä tehtyä työtä. Iltatyöstä tulee maksaa 15% rahakorvaus tai vastaava aika vapaa-aikana.

  SOSTES: Iltatyöllä tarkoitetaan kello 18:00-21:00 välillä tehtyä työtä. Iltatyöstä tulee maksaa iltatyölisänä 15% korotettu perustuntipalkka.

  TPTES: Iltatyöllä tarkoitetaan kello 18:00-22:00 välillä tehtyä työtä. Kultakin tehdyltä tunnilta maksetaan erillistä 15% suuruista iltatyölisää.

  AVAINTES: Iltatyöllä tarkoitetaan kello 18:00-22:00 välillä tehtyä työtä. Iltatyöstä tulee maksaa 15% rahakorvaus tai vastaava aika vapaa-aikana.

 • Milloin tuntikohtaiset lisät tulee maksaa?

  KVTES:
  Rahakorvaus on maksettava tai vapaa-aikakorvaus on annettava viimeistään korvaukseen oikeuttavan työn tekemistä seuraavan kalenterikuukauden aikana. Jos säännöllinen työaika on vahvistettu viikkoa pitemmäksi työaikajaksoksi, tällaisen työaikajakson päättymistä seuraavan kuukauden aikana.

  Jos tasoittumisjakson viimeinen päivä on 2.5, tuntikohtaiset lisät on maksettava tai annettava vapaana viimeistään 30.6.

  SOSTES:
  Tuntikohtaiset korvaukset voidaan antaa korotettuna vapaa-aikana vain, jos työntekijä siihen suostuu.
  Rahana maksettavat tuntikohtaiset korvaukset maksetaan viimeistään sen työnantajan normaalin palkanmaksupäivän yhteydessä, joka lähinnä seuraa sitä työvuoroluetteloa jolta lisät ovat kertyneet edellyttäen, että työvuoroluettelon päättymiseen ja palkanmaksun väliin jää palkanmaksun toteuttamiseen tarvittava aika.

  TPTES:
  Tuntikohtaiset korvaukset voidaan antaa korotettuna vapaa-aikana vain, jos työntekijä siihen suostuu.
  Rahana maksettavat tuntikohtaiset korvaukset maksetaan palkan erääntymispäivänä.

  AVAINTES:
  Rahakorvaus on maksettava tai vapaa-aikakorvaus on annettava viimeistään korvaukseen oikeuttavan työn tekemistä seuraavan kalenterikuukauden aikana. Jos säännöllinen työaika on vahvistettu viikkoa pitemmäksi työaikajaksoksi, tällaisen työaikajakson päättymistä seuraavan kuukauden aikana.

  Jos tasoittumisjakson viimeinen päivä on 2.5, tuntikohtaiset lisät on maksettava tai annettava vapaana viimeistään 30.6.

 • Paljonko on lauantaikorvaus?

  KVTES: Lauantaikorvaus on 20% korottamattomasta tuntipalkasta ja sitä maksetaan lauantaina kello 06:00-18:00 välisenä aikana.

  SOSTES: Lauantaikorvaus on 25% korottamattomasta tuntipalkasta ja sitä maksetaan kello 06:00-20:00 välisenä aikana.

  TPTES: Lukuun ottamatta pääsisäislauantaita ja lauantaiksi sattuvaa joulu- juhannusaattoa arkilauantaina kultakin tehdyltä työtunnilta maksetaan 20% suuruinen korvaus ja sitä maksetaan kello 07:00-18:00 välisenä aikana.

  AVAINTES: Lauantaikorvaus on 20% arkilauantaiden osalta ja sitä maksetaan kello 06:00-18:00 välisenä aikana.

 • Paljonko on sunnuntaikorvaus?

  KVTES: Sunnuntaina, itsenäisyyspäivänä, vapunpäivänä, pitkäperjantaina, toisena pääsiäispäivänä, helatorstaina, juhannuspäivänä, pyhäinpäivänä, uudenvuodenpäivänä, loppiaisena, joulupäivänä ja tapaninpäivänä sekä kello 18:00-24:00 lauantaina ja vastaavalta ajalta edellä lueteltujen juhlapäivien aattona tehdystä työstä maksetaan varsinaisen palkan lisäksi korottamaton tuntipalkalta kultakin työtunnilta tai annetaan vastaava vapaa-aika.

  Pääsääntöisesti aattoina ja lauantaina kello 18:00-00:00 sekä sunnuntaina kello 00:00-24:00 maksetaan 100% lisä palkkaan.

  SOSTES: Sunnuntaityöstä, jolla tarkoitetaan sunnuntaina, uudenvuodenpäivänä, loppiaisena, pitkäperjantaina, pääsiäislauantaina, 2. pääsiäispäivänä, vapunpäivänä, helatorstaina, juhannusaattona, juhannuspäivänä, pyhäinpäivänä, itsenäisyyspäivänä, jouluaattona, joulupäivänä ja tapaninpäivänä tehtyä työtä, maksetaan sunnuntaityökorotuksena tehdyiltä tunneilta 100%:lla korotettu perustuntipalkka.

  Sunnuntaityökorotus maksetaan myös sanottuja päiviä edeltävänä päivänä kello 20:00-24:00 välisenä aika tehdystä työstä lukuun ottamatta juhannus- ja jouluaattoa edeltäviä päiviä

  TPTES:
  Sunnuntaityöllä tarkoitetaan sunnuntaita ja kirjollisena juhlapäivänä sekä itsenäisyyspäivänä ja vapunpäivänä tehtävää työtä. Sunnuntai luetaan alkavaksi lauantaina ja aattopäivänä kello 18:00. Sunnuntaityöstä maksetaan 100%:lla korotettu palkka.

  AVAINTES:
  Sunnuntaina, uudenvuodenpäivänä, loppiaisena, pitkäperjantaina, toisena pääsiäispäivänä, vapunpäivänä, helatorstaina, juhannuspäivänä, pyhäinpäivänä, itsenäisyyspäivänä, joulupäivänä ja tapaninpäivänä sekä kello 18:00-24:00 lauantaina ja vastaavalta ajalta edellä lueteltujen juhlapäivien aattona tehdystä työstä maksetaan varsinaisen palkan lisäksi korottamaton tuntipalkka kultakin työtunnilta tai annetaan vastaavasti korotettu vapaa säännöllisenä työaikana.

 • Vaikuttaako arkipyhät tuntikohtaisiin lisiin?

  Tuntikohtaiset lisät maksetaan arkipyhinä samalla tavalla kuin muutenkin. Työntekijällä voi olla oikeus useampaan lisään saamaan aikaisesti, esimerkiksi sunnuntaikorvaukseen ja iltakorvaukseen.

 • Voinko vaihtaa tuntikohtaiset lisät vapaaksi?

  KVTES:
  Työnantaja saa päättää, annetaanko tuntikohtaiset lisät rahana vai vapaa-aikana..

  SOSTES: Työntekijän suostumuksella voidaan tuntikohtaiset lisät vaihtaa vastaavilla prosenteilla korotettuun vapaa-aikaan säännöllisenä työaikana.

  TPTES: Työntekijän suostumuksella voidaan tuntikohtaiset lisät vaihtaa vastaavilla prosenteilla korotettuun vapaa-aikaan säännöllisenä työaikana.

  AVAINTES: Työnantaja saa päättää, annetaanko tuntikohtaiset lisät rahana vai vapaa-aikana.

Etkö löytänyt vastausta kysymykseesi? Käänny esimiehesi, luottamusmiehesi tai ammattiosastosi puheenjohtajan puoleen. Katso myös: apua ongelmatilanteisiin »

Anna palautetta ja auta meitä kehittämään palvelua. Lähetä kehitysehdotuksesi Usein kysytyt kysymykset -palstaan liittyen sähköisellä lomakkeella »