29.4. jäsenkirje varhaiskasvatuksen ja koulujen jäsenille

Hyvät varhaiskasvatuksessa sekä kouluissa työskentelevät jäsenet,

Muiden liittojen lakot alkavat todennäköisesti ensi viikon tiistaina 3.5. ja jatkuvat viikon ajan. Tähän liittyviin kysymyksiin löydät vastauksia näistä usein kysytyistä kysymyksistä.

SuPerin työtaistelut jatkuvat koko kuntasektorilla ylityö- ja vuoronvaihtokiellolla, josta saat lisätietoa täältä.

SuPerin edunvalvontayksikkö päivystää normaalisti ma–to kello 9–13.

  • Kuntasektorilla työskentelevät jäsenet: 09 2727 9160
  • Yksityissektorilla työskentelevät jäsenet: 09 2727 9171

Voiko työnantaja vaihtaa minun työpistettäni lakon aikana?

Kyllä. Työnantaja keskittää auki olevia paikkoja varsinkin varhaiskasvatuksessa. Työnantaja voi siirtää työntekijän näihin toimipisteisiin.

Voiko työnantaja muuttaa työvuoroani lakon aikana?

Työnantaja voi perustellusta syystä muuttaa tässä tapauksessa työvuoroa. Työvuoron muutos ei kuitenkaan saa johtaa ylitöihin. Ylitöistä tulee aina kieltäytyä.

Voiko työnantaja laajentaa työkuvaani?

Superilaiset lastenhoitajat ja koulunkäynninohjaajat tekevät lähtökohtaisesti vain ne työt, mitä normaalisti tekevät. Työnantaja voi kuitenkin esimerkiksi siirtää koulunkäynninohjaajan päiväkotiin töihin.  

Voiko työnantaja velvoittaa minua huolehtimaan mitoituksesta?

Mitoituksesta huolehtiminen ja sen laskeminen on työnantajan tehtävä. Samoin myös lasten huoltajille päiväkodin sulkemisesta ilmoittaminen on työnantajan tehtävä. Lastenhoitajan tehtäviin ei kuulu huolehtia mitoituksesta. Työnantaja ei voi alittaa mitoitusta lakon aikana.

Voiko työnantaja velvoittaa minua ottamaan palkatonta tai vuosilomapäiviä lakon aikana?

Ei voi. Työnantaja ei voi kieltää sinua tekemästä työtä. Työnantaja on maksettava palkka, vaikka työnantaja kieltäisi työntekijää tulemasta töihin. Superilaiset eivät ota vuosilomaa tai palkattomia päiviä, vaikka työnantaja näin ehdottaisi. Työnantaja ei siis saa kieltää työntekoa. Jos työnantaja kieltää sinua tulemasta töihin, niin vaadi työnantajaa antamaan tämä määräys kirjallisesti.

Voiko superilainen jäädä pois työstä muiden lakon aikana?

Voi. Superilaiset voivat jäädä pois töistä. Tällöin työnantaja ei maksa palkkaa, mutta muita seuraamuksia ei tule. SuPer ei kuitenkaan ole lakon osapuoli, joten lakkoavustusta ei voi tältä ajalta hakea.