Työsuojeluasiamies

Sopimusalakohtaisissa työsuojelusopimuksissa ja paikallisissa sopimuksissa on mahdollista sopia työsuojeluasiamiesten valitsemisesta.

Lainsäädäntö ei tunne työsuojeluasiamiehiä. Heillä ole samanlaista lakisääteistä asemaa kuin työsuojeluvaltuutetuilla, joilla on muun muassa korostettu irtisanomissuoja.  

Työsuojeluasiamiehen valinta tapahtuu yleensä työsuojeluvaalien yhteydessä ja valinnan tekevät työntekijät keskuudestaan. Työsuojeluasiamiehen toimikausi on sama kuin työsuojeluvaltuutetun toimikausi.

Työsuojeluasiamies toimii työsuojeluvaltuutetun apuna omalla toimialueellaan tai työpaikallaan. Tämä helpottaa paikallisten asioiden hoitamista ja jättää työsuojeluvaltuutetulle enemmän aikaa huolehtia työsuojelutehtävien kokonaisuudesta.

Ilmoitus työsuojelurekisteriin

Työturvallisuuskeskus (TTK) ylläpitää rekisteriä työsuojelun yhteistoimintahenkilöstöstä.

Työnantajalla on velvollisuus tehdä rekisteri-ilmoitus valituiksi tulleista työsuojeluvaltuutetusta ja varavaltuutetuista sekä siitä, kuka toimii työpaikan työsuojelupäällikkönä.