Työsuojelutoimikunta

Työsuojelutoimikunta perustetaan työpaikkaan, jossa työskentelee säännöllisesti vähintään 20 työntekijää. Toimikunta voidaan perustaa myös pienemmille työpaikoille, jos näin halutaan. Työsuojelutoimikunnan toimikausi on 2–4 vuotta.

Työnantaja ja työpaikan työntekijät ovat edustettuina työsuojelutoimikunnassa, jossa on tarpeen mukaan 4, 8 tai 12 jäsentä.

Työnantaja nimeää edustajansa työsuojelutoimikuntaan. Yhden työnantajan edustajan tulee olla henkilö, jonka tehtäviin työsuojelutoimikunnassa käsiteltävien asioiden valmistelu kuuluu. Työsuojelupäälliköllä on oikeus osallistua kokouksiin.

Työsuojeluvaltuutetut ovat asemansa perusteella automaattisesti työsuojelutoimikunnan jäseniä. Muut työntekijöiden edustajat valitaan vaalilla, jossa noudatetaan samaa menettelyä kuin työsuojeluvaltuutetun vaalissa.  

Työsuojelutoimikunnan tehtävät

Työsuojelutoimikunnan tehtävänä on työn terveellisyyden ja turvallisuuden edistäminen työpaikalla. Sen tehtävänä on käsitellä kokouksissaan kauaskantoisia ja työpaikkaa yleisesti koskevia työsuojeluasioita. Toimikunnan jäsenillä on oikeus tehdä esityksiä työsuojeluun liittyvistä asioista sekä oikeus saada perusteltu selvitys esityksiinsä.

Tarkoituksena on käsitellä yhteistoiminta-asioita riittävän ajoissa niin, että henkilöstöllä on tosiasiallinen mahdollisuus vaikuttaa työpaikalla suunniteltuihin uudistuksiin ja tekeillä oleviin päätöksiin.

Lue lisää:

Valvontalaki 38 §, 39 §, 40 §, 41 §